“Πράσινο φως” από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την συνεργασία των συστημάτων ασφαλείας της ΕΕ

Το «πράσινο φως» για τη συνεργασία των συστημάτων ασφαλείας της ΕΕ άναψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εγκρίνοντας σήμερα την σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη σημαντικών κενών στον τομέα της ασφάλειας. Με την έγκριση αυτή, επιτρέπεται στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων να συνεργαστούν με πιο έξυπνο και στοχευμένο τρόπο.

Αποτελώντας πολιτική προτεραιότητα για το 2018-2019, η διαλειτουργικότητα θα εξασφαλίσει ότι οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όποτε τις χρειάζονται για να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

«Μια αποτελεσματική και γνήσια Ένωση Ασφάλειας διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν συνδέοντας τα συστήματα πληροφοριών τους για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια» δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Σήμερα, θέτουμε σε εφαρμογή έναν κρίσιμο πυλώνα αυτού του έργου, παρέχοντας στους συνοριοφύλακες και στις αστυνομικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών» συμπλήρωσε.

Με την υιοθέτηση της πρότασης σηματοδοτείται το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Το κείμενο του Κανονισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ μετά από 20 ημέρες. Ο ευρωπαϊκός Οργανισμός eu-LISA που είναι επιφορτισμένος με τη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας στους τομείς των ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, θα ξεκινήσει το τεχνικό έργο της εφαρμογής των μέτρων για τη διαλειτουργικότητα. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2023. Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή του Κανονισμού.

Πηγή: www.newsit.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here