Βασιλική Θάνου: Αυτό είναι το ΦΕΚ για την αποπομπή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μια υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη απομένει για να τεθεί οριστικά εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού η Βασιλική Θάνου. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (09.08.2019).

Η διάταξη για τον επικεφαλής και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ψηφίστηκε από τη Βουλή και την Παρασκευή όταν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έγινε νόμος του κράτους. Πλέον, η Βασιλική Θάνου απομακρύνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρά τις θυελλώδεις αντιδράσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης. Πικραμένος – Τσίπρας και… άγρια κόντρα στη Βουλή – video

Στο ΦΕΚ για την απομάκρυνση της Βασικής Θάνου από την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρεται πως: «Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μία πενταετία μετά τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου / άμισθου προϊσταμένου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που είναι μέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά το χρόνο διορισμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός από τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο διορισμού τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ασυμβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώμη με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5) της Επιτροπής».

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ (το απόσπασμα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη σελίδα 68)  fek_thanou

Σημειώνεται ότι η Βασιλική Θάνου έχει δηλώσει πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, όμως, απαιτείται μια υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό για να θεωρηθεί έκπτωση από τη θέση της.  

Η διαπιστωτική πράξη αναμένεται να υπογραφεί τη Δευτέρα από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Πηγή: www.newsit.gr

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ