Προσλήψεις δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή δύο Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιλογή θα γίνει από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος θα καθορίσει και τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθούν οι προσλαμβανόμενοι.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here