Μεταβίβαση ακινήτου: Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και ηλεκτρονικά

Πιο εύκολη έχει γίνει η διαδικασία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Πλέον είναι καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις, που ο αιτών το αποδεικτικό έχει:Συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα καιΣυνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου, το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, στην αίτηση και το αποδεικτικό ενημερότητας. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Μπορώ να λάβω  αποδεικτικό  ενημερότητας  από  το TAXIS εάν  η  μόνη  μου  εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρού ποσού; ΕΝΦΙΑ 2020: Οι νέες αντικειμενικές φέρνουν νέες μειώσεις

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας (βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη για την καταβολή τους) δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις,  δεν  υπάρχει  δέσμευση  χορήγησης), μπορείτε  να  λάβετε  αποδεικτικό ενημερότητας για:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

– Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης

– Μεταβίβαση ακινήτου.

Μπορώ να λάβω αποδεικτικό  ενημερότητας από το TAXIS εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές (άνω των 30 ευρώ) και η ρύθμισή μου είναι ενήμερη;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης,  θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Δ.Ο.Υ.

Μπορώ να λάβω αποδεικτικό  ενημερότητας από το TAXIS εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω μη ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου

– Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης

– Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι έως και 5.000 ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για εσάς ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή: www.newsit.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here