9+1 απλές ερωτωαπαντήσεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών

Η τακτική που θα ακολουθηθεί από τις τράπεζες και τα Funds είναι μία πιο επιθετική μορφή διαχείρισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων, με πλειστηριασμούς ακινήτων, ακόμη και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία ή τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη. 

Η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Φραγκάκη μίλησε στο Newsbomb.gr για τους πλειστηριασμούς που μετά από μία μικρή παύση (λόγω αποχής των συμβολαιογράφων) ξεκίνησαν πιο… «επιθετικοί».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο «οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια πρέπει να μπουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ρυθμίσουν τα δάνεια τους πριν το έσχατο σημείο του πλειστηριασμού». «Για όσα δάνεια δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, ο δανειολήπτης μπορεί με τη τράπεζα να φτάσει σε μια καλή συμφωνία λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων και την περιουσίας του, αλλά και της εξασφάλισης που έχει η τράπεζα. Όταν όμως έχει ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση, τότε η συμφωνία δεν είναι ευνοϊκή για τον δανειολήπτη, αλλά χρειάζεται να βρεθεί τις περισσότερες φορές που δεν υφίστανται κοινωνικοί λόγοι το 10% της οφειλής για να ανασταλεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο πλειστηριασμός» επισήμανε η κυρία Φραγκάκη στο Newsbomb.gr

Όπως διευκρίνισε η κυρία Φραγκάκη «σε περίπτωση που ένα δάνειο πουληθεί, μεταβιβαστεί προς διαχείριση ή τιτλοποιηθεί, το fund ή η εταιρεία διαχείρισης δεν μπορούν να χειροτερεύσουν τους όρους της σύμβασης που είχε ο δανειολήπτης με την τράπεζα. Το ότι η τράπεζα μεταβιβάζει το δάνειο και λύνει τη σχέση με τον δανειολήπτη, δεν σημαίνει ότι διαγράφεται και η οφειλή».

9 +1 ερωτωαπαντήσεις για τους πλειστηριασμούς:

 • Ποια είναι η διαδικασία του πλειστηριασμού;

Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς.

 • Ποιοι δεν συμμετέχουν στον πλειστηριασμό;

Δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του.

 • Με ποια διαδικασία μπορεί να πάρει κάποιος μέρος στον
  πλειστηριασμό;

Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε μετρητά ή με μεταφορά
πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, ή με
επιταγή, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής
της πρώτης προσφοράς.

 • Αν κάποιος που κατέθεσε εγγυοδοσία δεν κάνει την υψηλότερη
  προσφορά τι θα συμβεί με τα χρήματα που κατέθεσε;

Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε
από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την
είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού. Η εγγυοδοσία
κατατίθεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό.

 • Ποιος τελικά θα πάρει το ακίνητο;

To ακίνητο κατακυρώνεται στον πλειοδότη που προσφέρει τη
μεγαλύτερη τιμή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να
καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που έγιναν. Ο
υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού την τρίτη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό.

 • Τι θα γίνει αν δεν εμφανιστούν πλειοδότες;

  Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το
  πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης
  προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει.
  Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα
  ημέρες.

 • Όταν υπάρχουν χρέη και σε άλλες Τράπεζες τι θα συμβεί;

Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα
να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το
αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό και μέσα στην
ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την
απαίτηση. Αν η απαίτηση του δανειστή που αναγγέλλεται στηρίζεται σε
τίτλο εκτελεστό, η αναγγελία έχει τα ίδια αποτελέσματα με την
κατάσχεση.

 • Πότε ολοκληρώνεται ο πλειστηριασμός;

  Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Όποιος
  υπερθεματίζει δεσμεύεται ώσπου να γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου
  να ματαιωθεί η κατακύρωση.

 • Πως μπορεί να σταματήσει ο πλειστηριασμός πριν την κατακύρωση;

Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τα έξοδα και τις απαιτήσεις εκείνου που την
επισπεύδει και των άλλων δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και
αναγγέλθηκαν, καθώς και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού
συστήματος πλειστηριασμού και να σταματήσει η διαδικασία.

 • Με ποια διαδικασία η Τράπεζα θα πάρει η ίδια το ακίνητο;

Κατακύρωση στον επισπεύδοντα
Όταν το πράγμα κατακυρώνεται σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η
εκτέλεση, αυτός πληρώνει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το
υπόλοιπο του πλειστηριάσματος που μένει, αφού αφαιρεθεί η απαίτησή
του και τα έξοδα της εκτέλεσης, εφόσον δεν αναγγέλθηκαν άλλοι
δανειστές. Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη ημέρα από τη
λήξη της προθεσμίας για αναγγελία, και το πράγμα που πλειστηριάστηκε
δεν παραδίδεται πριν περάσει αυτή η προθεσμία. Αν αναγγελθούν άλλοι
δανειστές οφείλει να πληρώσει ολόκληρο το πλειστηρίασμα.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here