Δάνεια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης κάλυψης τόκων – Η διαδικασία αίτησης και έγκρισης

Σε λειτουργία η πλατφόρμα- Ποια η διαδικασία αίτησης και έγκρισης 

«Ανάσα» σε περίπου 100.000 υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται απ’ τον κορονοϊό με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις δίνει το πρόγραμμα κάλυψης των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 1.2 δις ευρώ, με αρχικό ποσό ύψους 750 εκ. ευρώ, και αφορά τόκους δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003) με διαχειριστή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση και τα οποία ήταν ενήμερα στις 31/12/2019.

Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων στις 31/12/2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατεθούν ως τις 30 Ιουνίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Οι δικαιούχοι

Συνολικά δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοποιούνταν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.

Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι τα δάνεια να είναι ενήμερα στις 31.12.2019, οπότε και οι ίδιες οι εταιρείες να μην εμφανίζονται προβληματικές προ της έξαρσης του κορονοϊού. Παράλληλα οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται ότι θα απασχολούν την 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19η Μαρτίου 2020. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν την τελευταία διετία πρόστιμα απ’ το ΣΕΠΕ για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η διαδικασία

Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για το επιδοτούμενο δάνειο και όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης και υπολογίζεται στη μη υπέρβαση των 90 ημερών άνευ πληρωμής με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019 ή εναλλακτικά την 29/02/2020.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ