Έκπτωση 25% στον ΦΠΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Ποιες οι προϋποθέσεις

ΚορονοϊόςΠοιοι και με ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται «κούρεμα»  25% στον ΦΠΑ.  

Τη δυνατότητα συμψηφισμού του 25% του πληρωτέου μέχρι 30/4/2020 ΦΠΑ με φορολογικές οφειλές που έχουν προθεσμίες πληρωμής μετά την 1/5/2020 έχουν όσες επιχειρήσεις και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό του φόρου αυτού εντός του τρέχοντος μηνός.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με το άρθρο τρίτο της εκδοθείσας στις 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει τις εξής διευκρινίσεις:

  • Δικαιούχοι συμψηφισμού του 25% του ολοσχερώς εξοφληθέντος οφειλόμενου ΦΠΑ πριν τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας της 30ής-4-2020 είναι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών), ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ενεργό στις 20-3-2020 Κωδικό Αριθμό Κύριας Δραστηριότητας ή ενεργό στις 20-3-2020 ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 έναν από τους αναφερόμενους στους πίνακες που έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών (πίνακες ΚΑΔ επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή επλήγησαν από τον κορονοϊό).
  • Οι συμψηφισμοί θα γίνονται με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020.
  • Για τη χορήγηση του ευεργετήματος απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση έως και 30-4-2020 του χρεωστικού ποσού που προκύπτει από τη δήλωση ΦΠΑ:
    * α’ τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία * της φορολογικής περιόδου Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Προσοχή: Οι δικαιούχοι τυγχάνουν του ευεργετήματος και εφόσον η οφειλή τους από ΦΠΑ εξοφληθεί ολοσχερώς διά συμψηφισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  • Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση χορήγησης του ευεργετήματος είναι η εξόφληση με εκούσια καταβολή ή διά συμψηφισμού, μέχρι και τις 30-4-2020, του χρεωστικού ποσού ΦΠΑ που προέκυψε κι από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020.
  • Η προϋπόθεση της εξόφλησης του προς καταβολή ποσού φόρου της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες στις 26 Μαρτίου είτε είχαν κλείσει με κρατική εντολή ήταν ανήκαν απλώς στις πληττόμενες.
  • Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από το δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια ΔΟΥ είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες ΔΟΥ με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από το φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές. Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά το χρόνο του αιτήματος. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ