Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τα φθηνά δάνεια των επιχειρήσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ανοίγει και πάλι, σήμερα, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με επιδότηση 100% του επιτοκίου, για δύο χρόνια, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κονονοϊού.

Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr/mis) θα μπορεί να δέχεται αιτήσεις από σήμερα στις 12 το μεσημέρι, έως την Πέμπτη, 28 Μαΐου (στις 12 μ.μ.). Μάλιστα, – όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελέυθερος Τύπος» – μέσω αυτού η επιχείρηση επιλέγει από ποια από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το πρόγραμμα επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη περίοδος υποβολής ήταν 28/4 μέχρι 6/5.

Σε ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επισημαίνεται πως οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δισ. ευρώ.

Προϋποθέσεις

Για να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης η επιχείρηση, πρέπει να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας). Επίσης, οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που θα λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.3.2020. Ακόμα, ορίζεται πως κατά το χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων δεν πρέπει να εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Το δάνειο καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα. Επίσης, στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος του δανείου, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελέυθερος Τύπος», διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Από εκεί και πέρα, μπορούν στο πλαίσιο του προγράμματος να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση στη δράση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης δεν υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται (δύο πρώτα έτη).

Μάλιστα, προβλέπεται πως σε αυτή τη διετία το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Με τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι θα καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο θα καθορίζεται από την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here