Εργασιακά: Καταργείται το προσωπικό ασφαλείας και η εκ περιτροπής εργασία

Καταργείται από τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους η δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και με εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού. 

Υπενθυμίζεται, πως το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω των έκτακτων αναγκών από την πανδημία του κορονοϊού.

Ωστόσο, με την εφαρμογή του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που θα ισχύσει για την επιδότηση του μισθού πλήρους απασχόλησης καταργείται η ρύθμιση για την λειτουργία των επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως έως τις 15 Ιουνίου οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν με “προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας” να διαμορφώσουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι πρέπει να δηλώσουν:

  • περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και
  • ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here