Απροετοίμαστες οι Ελληνικές επιχειρήσεις απέναντι στα ηλεκτρονικά τιμολόγια!

Απροετοίμαστες απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής τους λειτουργίας εμφανίζονται σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων απαντούν ότι δεν έχουν επιλέξει, μέχρι σήμερα, να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Παράλληλα, μόλις το 40% των εταιρειών στην Ελλάδα εκτιμά ότι είναι “αρκετά” ή “σε μεγάλο βαθμό” προετοιμασμένο για τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Στο αντίποδα, το 60% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις τους δεν είναι καθόλου έτοιμες ή είναι ελάχιστα προετοιμασμένες για τη νέα αυτή διαδικασία.

Ποια είναι τα εμπόδια σύμφωνα με τις επιχειρήσεις

Ερωτηθείσες αναφορικά με το ποιά θεωρούν ως τα τρία σημαντικότερα εμπόδια για την υλοποίηση της ενημέρωσης των e-βιβλίων, οι εταιρείες, σε ποσοστό 65%, κατονομάζουν την έλλειψη επαρκούς χρόνου μέχρι την έναρξη εφαρμογής της σχετικής διάταξης, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σε δεύτερη μοίρα έρχεται η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου και τεχνογνωσίας από τα στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου να προβούν στην υλοποίηση του έργου (56%).

Ως τρίτο εμπόδιο, οι επιχειρήσεις αναφέρουν το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ή του κλάδου, στον οποίο εκείνη δραστηριοποιείται, δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την ΑΑΔΕ (45%).

Μάλιστα, ως εμπόδιο οι επιχειρήσεις ορίζουν την έλλειψη φορολογικών κινήτρων, αντίστοιχων αυτών που θα παρασχεθούν για την έκδοση/λήψη e-τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων (31%), όπως επίσης και τη μη υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (26%).

Στο πλαίσιο έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στο webcast της ΕΥ Ελλάδος, το 64% των εταιρειών δηλώνει ότι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της οικονομικής διεύθυνσης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την απόφαση σχετικά με την έκδοση ή και λήψη e-τιμολογίων, μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Αντίστοιχα, το 43% θα εξέταζε την παροχή φορολογικών κινήτρων, ως πιθανό παράγοντα επιλογής e-τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου.

Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης

Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την ψηφιοποίηση της φορολογικής τους λειτουργίας. Ερωτηθέντα αναφορικά με τα κυριότερα οφέλη που προσδοκούν να έχουν από τη χρήση των e-βιβλίων, τα στελέχη απάντησαν ότι αυτά θα είναι η καλύτερη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της αυτοματοποίησης (71%).

Η μείωση του χρόνου συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και η ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών ελέγχων, θεωρούνται εξίσου σημαντικά οφέλη (57%).

Σύμφωνα με την ΕΥ Ελλάδος, η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα στη μάχη κατά της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά, η εταιρεία αναφέρει τα στάδια εξέλιξης της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης – από την ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (e-file), στον υπολογισμό και καταλογισμό φόρων από τις φορολογικές αρχές, χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσεων από τους φορολογούμενους (e-assess).

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ