Πώς ο κορονοϊός καθιστά «τοξικό» το χρέος των νοικοκυριών

Κορονοϊός: Αν και η κατάσταση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών έχει βελτιωθεί και οι επιχειρηματικές χορηγήσεις έχουν αυξηθεί οι ευρύτερες προκλήσεις που κληροδοτήθηκαν από τη δεκαετή κρίση παραμένουν και οξύνονται λόγω του κορονοϊού.

Εν μέσω κορωνοϊού το ιδιωτικό χρέος των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα προληπτικά όρια και ανέρχεται στο 57% του ΑΕΠ.

Παρά το ότι τα νοικοκυριά έχουν προβεί σε ενεργητική απομόχλευση, η ικανότητα τους να απορροφήσουν χρέος παραμένει υπερβολικά χαμηλή, εξαιτίας της υψηλής ανεργίας και των μειωμένων επιπέδων εισοδήματος, κάτι που ο κορωνοϊός επιβαρύνει πρόσθετα.

Συνακόλουθα η χαμηλή ικανότητα απορρόφησης χρέους συμβαδίζει με το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Από το ανώτατο επίπεδο των 107,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2016, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε σε 68 δισ. ευρώ στο τέλος 2019.

Ωστόσο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα είναι ακόμη 13πλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ και παραμένει ο υψηλότερος στην ΕΕ.

Κορονοϊός: Το πρόβλημα ξεκίνησε 12 μήνες πριν

Αν και το τελευταίο δωδεκάμηνο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε ταχύτερα στην κατηγορία των καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, ωστόσο η κατάσταση παρουσιάζει ελαφρά μόνο βελτίωση όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια.

Τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν αναμένεται να καταστούν εξυπηρετούμενα στο εγγύς μέλλον, καθώς τα μισά από τα εν λόγω δάνεια έχουν ακυρωθεί από τις τράπεζες ως μη βιώσιμα και θεωρούνται «καταγγελθέντα», ενώ τα ποσοστά εκ νέου αθέτησης εξακολουθούν να είναι υψηλά, ακόμη και σε δάνεια με αναδιαπραγματευμένους όρους.

Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, οι αρχές προετοιμάζονται να εξορθολογίσουν τα πολλαπλά πλαίσια για την πτώχευση και την αφερεγγυότητα, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για τη διεκπεραίωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, θα θέσουν σε εφαρμογή ένα συνεκτικό και ενοποιημένο πλαίσιο για τη ρύθμιση του χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με στόχο τον περιορισμό της δικονομικής κατάχρησης από οφειλέτες η οποία δεν επιτρέπει στις τράπεζες να προβαίνουν σε ρευστοποίηση εξασφαλίσεων σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Το νέο αυτό πλαίσιο θα μεταφέρει την οδηγία 1023/2019 (26) και θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος προσέλκυσε σε σχετικά μικρό βαθμό το ενδιαφέρον των οφειλετών.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here