Έρχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς» για επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών! Πως θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι;

Τα σχέδιά τους για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί η νέα δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», για την επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, καλούνται να υποβάλλουν οι φορείς των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Ωστόσο, πριν ακόμη το πρόγραμμα σχηματοποιηθεί, γεννώνται ερωτήματα σε σχέση με τις δικλίδες ασφαλείας που θα υπάρχουν ακόμα και ως προς την επιλογή των «Νταντάδων», δεδομένου ότι το θέμα αφορά παιδιά, και μάλιστα νεαρών ηλικιών, με τους όποιους κινδύνους εγκυμονεί το γεγονός αυτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από το ΑΠΕ, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» (συνολικού προϋπολογισμού 3.069.200 ευρώ) αποφασίστηκε από την ειδική γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Νίκη Δανδόλου.

Τη δημόσια πρόσκληση έχει αναλάβει η γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και βάσει αυτής καλούνται οι φορείς των δήμων και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου να σχεδιάσουν και να αναδείξουν τους σχετικούς τοπικούς φορείς που θα αναλάβουν τη στελέχωση και την καταρχήν πιλοτική, επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών. Οι προτάσεις τους μπορούν να υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/).

Η νέα δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με στόχο τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Αντικείμενό της αποτελούν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης γονέων για τη φύλαξη των παιδιών τους στο πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Ωστόσο, εάν εκ των προτέρων, αυτήν την περίοδο που το πρόγραμμα σχεδιάζεται, δεν προβλεφθούν οι απαιτούμενες δικλίδες προστασίας, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτήματα σε σχέση με την παρεχόμενη προς τα παιδιά ασφάλεια.

Σε αυτήν τη φάση του σχεδιασμού, πάντως, θα γίνουν η χαρτογράφηση και η συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων δράσεων σε άλλα κράτη και θα διατυπωθούν προτάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα (ανίχνευση αναγκών, περιγραφή συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων, κοστολόγηση, προσδιορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης κ.λπ.).

Επίσης, θα γίνουν προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης και θα αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here