Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για «πράσινα» δημόσια κτίρια

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για τα δημόσια κτίρια, αντίστοιχο του «Εξοικονομώ», βάζει στις ράγες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Το «Ηλέκτρα», όπως ονομάζεται, στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις οι οποίες συνδέονται με την τυπική χρήση του εκάστοτε κτιρίου και αφορούν την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό κ.λπ. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» κατά την περίοδο 2020-2026 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 500.000.000 ευρώ.

Το «Ηλέκτρα» εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β 3156/31.07.2020).

Τα κτίρια που εντάσσονται σε αυτό θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα αποτελούν:

α) Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,

β) ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ ,

γ) η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου,

δ) η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

ε) η οικονομική βιωσιμότητα και

στ) η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης, όπου απαιτείται από τον νόμο.

Οι πόροι προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ το ΥΠΕΝ διερευνά τη δυνατότητα  χρηματοδότησης και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, που εισηγείται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι δικαιούχοι φορείς συντάσσουν έκθεση ολοκλήρωσης, από την οποία πρέπει να προκύπτουν η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις.

Στη βάση των εκθέσεων ολοκλήρωσης και των πορισμάτων των πιθανών ελέγχων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει στην έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης των έργων, μετά την έκδοση της οποίας ο δικαιούχος φορέας έχει υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για πέντε έτη.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ