Προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τι αναφέρει η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών

Νέο προσωπικό αναμένεται να προσληφθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και συγκεκριμένα 458 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13η Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Προκήρυξη (prokurixi – theseis.pdf)Προκήρυξη (prokirisi -nees theseis.pdf)
Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here