Προετοιμασίες «εξπρές» για το Ταμείο Ανάκαμψης – Στο 1,24 εκατ. ευρώ οι αμοιβές των συμβούλων

Με τον κορωνοϊό να καλπάζει και να σκιάζει όλο και περισσότερο την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση επιταχύνει την προετοιμασία για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση θεσμοθέτησε ήδη τη λειτουργία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 32 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και το εντασσόμενο σε αυτόν Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery and Resilience Facility).

Η ειδική υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον υπουργό Οικονομικών και έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης πού θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η ειδική υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης θα συνάψει δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας έως 1,24 εκατ. ευρώ (και οι δύο), για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Οι σχετικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη που δημοσιευθήκαν χθες στη Διαύγεια αναφέρουν πως εγκρίνεται η προσφυγή «στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ειδικότερα για την πιστοποίηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των έργων και μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32 δισ. ευρώ έως το 2026 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Μόνο το 2021, προβλέπεται ότι, από όλα τα εργαλεία του Ταμείου, οι πόροι θα ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα το 2021 αναμένεται να απορροφήσουμε 2,635 δισ. ευρώ επιχορήγησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από αυτά, τα 1,132 δισ. ευρώ θα είναι προκαταβολή που αναμένεται να εισπραχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021 και τα 1,504 δισ. ευρώ είναι η αναμενόμενη απορρόφηση του δευτέρου εξαμήνου.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ