ΠΟΕΛΠΣ: Προφανής παραβίαση υποχρεώσεων της Διοίκησης

Η Ομοσπονδία μας παρεμβαίνει με το επιτακτικό αίτημα προς τα αρμόδια όργανα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της προόδου της διαδικασίας σύγκλησης του Συμβουλίου Εξέτασης των Προσφυγών, το οποίο αποφασίζει επί των αιτήσεων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατά των διαταγών τοποθετήσεων και μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ., αίτημα που θα έπρεπε να είχε ικανοποιηθεί «χθες».

Όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ 33/2009, οι αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών λαμβάνονται από το ανωτέρω Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε προθεσμία σαράντα ημερών, από την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης του προσφεύγοντος.

Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναμένει εναγωνίως την οριστική κρίση επί των μεταθέσεων, κρίση η οποία φαίνεται να ξεμακραίνει όλο και περισσότερο, αφού μέχρι σήμερα, δεν έχει συγκληθεί καν το εν λόγω Συμβούλιο. Το προσωπικό δυστυχώς απλά παρατηρεί, χωρίς να μπορεί να επέμβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την προφανή παραβίαση της υποχρέωσης της Διοίκησης να εκδώσει αποφάσεις επί των σχετικών αιτημάτων σε διάστημα σαράντα ημερών από την πρωτοκόλληση αυτών.

Είναι αυτονόητο, ότι η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων – την ίδια στιγμή μάλιστα, που οι μεταθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη – έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην υπηρεσιακή και οικογενειακή κατάσταση του προσωπικού αυτού, το οποίο έχει κληθεί να αδρανοποιήσει κάθε υπηρεσιακό, προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό του για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας ότι ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε πλάνο τολμήσει να σχεδιάσει μπορεί να ανατραπεί.

Στις αυθαίρετες «παραδοχές» των τακτικών συμβουλίων 2020 σε πολλές διαταγές μετάθεσης προστέθηκε και η παράνομη προϋπόθεση της παρουσίας αντικαταστάτη παραβιάζοντας τους νόμους και την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Οι ευθύνες του φετινού συμβουλίου μεταθέσεων υπήρξαν τεράστιες και έχουν ήδη καταγγελθεί από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δίνοντας ταυτόχρονα ενημέρωση για τα νόμιμα δικαιώματα των συναδέλφων.

Η Διοίκηση πρέπει να παύσει να αδιαφορεί, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των πολυαναμενόμενων αυτών αποφάσεων, τόσο για τα ίδια τα στελέχη, που με αφοσίωση υπηρετούν το Σώμα, όσο και για τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους και να προχωρήσει άμεσα την καθοριστικής σημασίας διαδικασία εξέτασης των προσφυγών κατά των διαταγών τοποθετήσεων και μεταθέσεων με τη σύγκληση του αρμοδίου Συμβουλίου και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Η Ομοσπονδία μας είναι στο πλευρό των συναδέλφων καταδικάζοντας σθεναρά κάθε ενέργεια ή παράλειψη, που διαταράσσει την εργασιακή τους ομαλότητα και πλήττει το προστατευόμενο αγαθό της οικογένειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here