Τί αλλάζει στο τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιγνίων

Τον εξορθολογισμό του τρόπου φορολογίας των τυχερών παιγνίων που παίζονται σε στήλες προβλέπει διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19».

Με το έως σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του φόρου τα συνολικά κέρδη του δελτίου διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των στηλών που παίχτηκαν και εν συνεχεία εφαρμόζεται η προβλεπόμενη κλίμακα φορολόγησης ανά στήλη.

Αυτό πλέον αλλάζει. Στο εξής θα εφαρμόζεται φορολόγηση με κλιμακωτό συντελεστή, αναλόγως του ποσού των κερδών και ορίζεται ότι μέρος αυτών θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης για τις εξής κατηγορίες τυχερών παιγνίων: α) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και γ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0-100

0,0%

100,01-200

2,5%

200,01-500

5%

> 500

7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here