Ουραγός η Ελλάδα στη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

To ποσοστό συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα ανέρχεται μόλις στο 44,6% της μέσης ποσότητας προϊόντων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά την προηγούμενη τριετία, επίδοση που είναι η τέταρτη χειρότερη στην ΕΕ των 27. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα πλαίσιο διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων που υπερέχει συγκριτικά με άλλα μέρη του κόσμου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά μέσο όρο, συλλέγουν και ανακτούν περισσότερα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχέση με τις περισσότερες τρίτες χώρες.

Η συλλογή και η ανάκτηση ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, και η ΕΕ σήμερα ανακυκλώνει πάνω από το 80 % των ΑΗΗΕ που συλλέγει.

Συνολικά, η ΕΕ έχει επιτύχει τις προηγούμενες τιμές-στόχο για τη συλλογή και την ανάκτηση ΑΗΗΕ, παρότι ορισμένα κράτη μέλη δεν πέτυχαν την τιμήστόχο για τη συλλογή του 2016.

Στη συνέχεια, η ΕΕ όρισε απαιτητικότερες τιμές-στόχο για τη συλλογή και την ανάκτηση (για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στοιχεία).

Με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ έχει βελτιώσει τη νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, αναθεωρώντας τιμές-στόχο, κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικών αποβλήτων και διαδικασίες υποβολής στοιχείων.

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει την εφαρμογή της πολιτικής, έχει παράσχει καθοδήγηση και έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών.

Πάντως, σύμφωνα με των Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ.

Μία από αυτές είναι η εφαρμογή των ισχυουσών απαιτήσεων επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ορισμένα κράτη μέλη, επί παραδείγματα, δεν διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται, προκειμένου να επιθεωρούν έναν σημαντικό αριθμό φορέων και να διενεργούν τους απαιτούμενους από τον νόμο ελέγχους των «ισοδύναμων συνθηκών επεξεργασίας» σε περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων εκτός της ΕΕ.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ