Σε ποιες περιπτώσεις οι δωρεές προς το Δημόσιο «ελαφραίνουν» τον εταιρικό φόρο

Οδηγίες σχετικά με την έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο που υπογράφεται από τον επικεφαλής της Γιώργο Πιτσιλή.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως με το Νόμο 4646/2019 προβλέφθηκε πως κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, εκπίπτουν ως δαπάνη οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, με το νόμο παρέχεται η δυνατότητα οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα της προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καίτοι δεν αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους (έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου, έσοδα από τυχόν επιχειρηματική δραστηριότητα), να εκπίπτουν από τα έσοδά τους που αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Οι υπόψη διατάξεις αφορούν μόνο τις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος των νομικών προσώπων, προς τα ρητώς κατονομαζόμενα σ’ αυτές πρόσωπα, δηλαδή προς το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε όλους γενικά τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα Ν.Π.Δ.Δ.

«Τα ποσά των δωρεών σε χρήμα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με άλλη διάταξη νόμου», διευκρινίζεται σχετικά.

Όσον αφορά στις δωρεές σε είδος, τονίζει πως «ως αξία λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η δωρεά σε είδος αφορά πάγιο περιουσιακό στοιχείο του δωρητή, ως δαπάνη για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων νοείται η αναπόσβεστη αξία, όπως αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία του υπόψη νομικού προσώπου».


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ