Ποιοι φόροι υστέρησαν και ποιοι υπεραπέδωσαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021

Πρωτογενές έλλειμμα 6,201 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5,24 δισ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,125 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 467 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 16,46 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 421 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 13,93 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 19,4%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 34 εκατ. ευρώ ή 28,0%,

δ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 29,2%,

ε) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 115,3%,

στ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 6,3%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 51 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 529 εκατ. ευρώ ή 114,8% εκ των οποίων: Φόροι Οχημάτων κατά 626 εκατ. ευρώ ή 665,3%,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 67,1%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 107,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 12,0%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 407 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 172 εκατ. ευρώ ή 13,3%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 9,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,5%,

στ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 17,2%,

ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 12,2% εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 11,1%,

η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 82 εκατ. ευρώ ή 12,6%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ ή 13,9%,

ι) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ ή 99,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,343 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 46 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,29 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,34 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 344 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ