Για ποιους παρατείνεται η δήλωση φόρου κληρονομιάς

Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, καθώς και των δηλώσεων, των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς, έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται πως ο κληρονόμος που επιθυμεί να αποδεχθεί κληρονομία που του επάγεται είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου, οφείλει να υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, που είναι πάντοτε η Δ.Ο.Υ του κληρονομούμενου, δήλωση φόρου κληρονομίας εντός έξι (6) μηνών, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην Ελλάδα και εντός ενός (1) έτους, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή εάν ο κληρονόμος διέμενε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου (άρθρο 62 Ν.2961/2001).

Πλην όμως, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, οι άνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν για σπουδαίο λόγο μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη νόμιμη λήξη τους, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου σε δήλωση, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί προ της λήξεως της αρχικής κατά νόμο προθεσμίας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας αρχίζουν: α) από το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους και β) από τη δημοσίευση της διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Με τη δήλωση φόρου κληρονομίας ο κληρονόμος δηλώνει τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε με την κληρονομία, προσκομίζει τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και καταβάλει το φόρο κληρονομίας, εφόσον προκύπτει.

Τα κυριότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου

β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του θανόντος

γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης, εάν δεν υπάρχει, ή περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης από αυτήν που προσκομίζεται, εφόσον υπάρχει ,

δ) αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί και των πρακτικών δημοσίευσής της και κηρύξεώς της κυρίας

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος

στ) πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος κλπ.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ