«Γέφυρα 2»: Σήμερα οι πληρωμές σε 10.000 επιχειρήσεις

Τις πρώτες επιδοτήσεις για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. θα λάβουν σήμερα Τετάρτη 10.000 επιχειρήσεις

Οι πρώτες εγκρίσεις αφορούν σε επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου και πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της δόσης του δανείου τους.

Όσοι έλαβαν έγκριση θα πάρουν αναδρομικά και τη δόση Μαΐου μαζί με την επιδότηση του Ιουνίου. Τα ποσά των ενισχύσεων αγγίζουν ακόμη και τα 50.000 ευρώ τον μήνα και η επιδότηση των επιχειρηματικών δάνειων θα αφορά διάστημα οκτώ μηνών.Η πρώτη πληρωμή του «Γέφυρα 2»αφορά κυρίως ενήμερα δάνεια που εγκρίθηκαν.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν με την τράπεζα και κατόπιν να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου.

Ειδικότερα, στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλαδή όσο διαρκεί η επιδότηση) και να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής.
  • Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.
  • Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου.
  • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες πρέπει να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης,
2. Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου στα εγκεκριμένα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώνεται ως εξής:

Εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης χωρίς προσωπικό ή του ελεύθερου επαγγελματία, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης φτάνει στα 600 ευρώ. Στην περίπτωση της μεσαίας επιχείρησης, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ