Άδεια Φροντιστή: Θεμελίωση νέας μορφής άδειας από την εργασία – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του πρόσφατου Νόμου 4808/2021, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/1158, θεμελιώνεται μια νέα μορφή άδειας από την εργασία, η άδεια φροντιστή.

Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 6 μήνες εργασία συνεχόμενα ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δικαιούται άδεια φροντιστή για εως 5 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για τη φροντίδα συγγενούς ή άλλου προσώπου για σοβαρό ιατρικόλόγο.

Ως φροντιστής ορίζεται «ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.»

3. Άδεια φροντιστή – Άρθρο 29

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αποδοχών.

Η νέα αυτή άδεια στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζομένων ανδρών και γυναικών – φροντιστών, ως προς την κάλυψη των σημαντικών αναγκών φροντίδας ή υποστήριξης, συγγενούς ή άλλου προσώπου για σοβαρό ιατρικό λόγο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εξωθούνται στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι και κυρίως εργαζόμενες με αυξημένα οικογενειακά βάρη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την περ. στ’ του άρθρου 26 ως φροντιστής ορίζεται: «ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 26 ως συγγενής ορίζεται: «ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.»

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here