Μνημόνιο Συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μνημόνιο Συνεργασίας συνομολόγησαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) MSc in Energy Strategy, Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθηγητή Ιωάννη Λιανό και τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη και αποβλέπει στην εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων τους, κοινό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Συνεργασία μεταξύ στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ερευνητικών ομάδων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, και την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος «πρακτικής άσκησης» φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα και σχεδιασμός ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, τα θέματα των οποίων εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών του Ανταγωνισμού.
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένων πρωτοβουλιών, για τη δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών (θεματικές συναντήσεις, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια)
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).
  • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
  • Βέλτιστη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών εργαλείων.

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ