Πώς θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση οι μη πληττόμενοι οφειλέτες

Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και κριτήριο «φορολογικής συμμόρφωσης», τα οποία πρέπει να πληρούν αθροιστικά, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων οι οφειλέτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων αλλά στη συνέχεια την έχασαν.

Τα κριτήρια του εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:

Φυσικά πρόσωπα

  • Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση.
  • Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από τον μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση.

Επιτηδευματίες

  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση να είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση.
  • Για υποκείμενους σε ΦΠΑ, υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, ο συνολικός κύκλος εργασιών πρέπει να είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ