Δημοσιονομική βελτίωση 11,3 δισ. ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες βλέπει η κυβέρνηση

Η Ελλάδα έχει δανειστεί μεσο-μακροπρόθεσμα, 21 δισ. ευρώ μέσα στην πανδημία, με ιστορικά χαμηλό κόστος, υψηλή ζήτηση και καλή ποιότητα κεφαλαίων.

Η συνεπής αυτή εκδοτική δραστηριότητα οδήγησε στη συμπλήρωση της καμπύλης αποδόσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα όγκο και ρευστότητα στο σύνολο των εκδόσεων.

Σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται στα 34,2 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη αποπληρώσει το μεγαλύτερο και ακριβότερο τμήμα των δανείων από το ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση προεξόφλησε 6 δισ. ευρώ, από τα συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ, του δανεισμού από το ΔΝΤ, δηλαδή περίπου το 75% αυτού, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό ενίσχυσε περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας έναντι εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών, περιόρισε τον επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο, περιόρισε τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης του χρέους για τα επόμενα δύο έτη και βελτίωσε τους βασικούς δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, όπως είναι ο δείκτης ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Τους επόμενους μήνες, λόγω της εισροής των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης ο ρυθμός δανεισμού αναμένεται να είναι πιο συγκρατημένος. Σε αυτό θα συμβάλει και η μεγαλύτερη ανάπτυξη και τα μικρότερα πρωτογενή ελλείμματα.

Το Μεσοπρόθεσμο για το 2022 προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 6,2% και πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ. Αυτή η δημοσιονομική βελτίωση κατά 11,3 δισ. ευρώ θα προέλθει κατά κύριο λόγο από την άρση των έκτακτων μέτρων που θα προκαλέσουν αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ και μείωση των κρατικών μεταβιβάσεων κατά 6,7 δισ. ευρώ.

Για τα επόμενα έτη 2023-2025, προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης (4,1%, 4,4% και 3,3% αντίστοιχα) και σταδιακή αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (2%, 2,8% και 3,7% αντίστοιχα). Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές υποθέτουν την πλήρη άρση των δημοσιονομικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, κάτι που δεν είναι βέβαιο στην παρούσα φάση.

Έκδοση

Ομολόγου

Επιτόκιο

(%)

Ημερομηνία

Μέγεθος

(δισ. ευρώ)

10-ετές

0,90%

9Ιουν-21

2,5

5-ετές

0,17%

5Μαϊ-21

3,0

30-ετές

1,90%

17Μαρ-21

2,5

10-ετές

0,80%

27Ιαν-21

3,5

15-ετές

1,15%

21-Οκτ-20

2,0

10-ετές

1,19%

2-Σεπ-20

2,5

10-ετές

1,56%

9-Ιουν-20

3,0

7-ετές

2,01%

15-Απρ-20

2,0

Συνολικό ποσό δανεισμού εντός πανδημίας

21,0


Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ