Κέντρο Ειδικών Παιδιών Άγιος Σπυρίδων: Πρόσκληση προς δυνητικά ωφελούμενους

Το Σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Πράξης «Δράση: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων στο πρόγραμμα του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στο Ηράκλειο και την ευρύτερη περιοχή του.

Σημειώνεται ότι οι δύο (2) κενές θέσεις των δυνητικά ωφελουμένων θα καλυφθούν από αιτήσεις των δικαιούχων σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να παρέχεται έως τις 03-09-2023.

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 25 άτομα και το ωράριο λειτουργίας είναι: 07:00’ – 15.00’.

Τονίζεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη και δεν θα λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής
τους στην Πράξη.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, που περιλαμβάνουν την εκτίμηση αναγκών, αξιολόγηση, εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου εκπαιδευτικώνθεραπευτικών παρεμβάσεων, εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας, και υποστήριξης του ατόμου καθώς και για τις οικογένειες τους.

Ειδικότερα:

• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του
δικαιούχου.
• Tην ημερήσια παραμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του
κάθε ΑμεΑ με νοητική υστέρηση (εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ειδικής αγωγής,
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων κ.ά.) βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του
κάθε ωφελούμενου.
• Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης
• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων
καθημερινής ζωής
• Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους
• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε καθημερινή βάση από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια βασικών «κοινωνικών» δεξιοτήτων και εκμάθηση συμπεριφορών, οι οποίες δεν αποτελούν για τα συγκεκριμένα άτομα αυτονόητα στοιχεία της καθημερινής ζωής.

Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η οποία χορηγείται από το Κέντρο
• Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here