Αποκαλυπτήρια για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σήμερα θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει κατάλογο 100 έργων, τα οποία ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, εντός της εβδομάδας το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και ακολούθως θα συζητηθεί στη Βουλή.

Οι πόροι του το Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι 32 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 12,7 δισ. που θα είναι δάνεια θα κατευθυνθούν σε ιδιωτικά έργα. Αυτά τα χρήματα καλείται το τραπεζικό σύστημα να μοχλεύσει και να κατευθύνει αποτελεσματικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Βάρος δίνεται στον εκσυγχρονισμό κύριων κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, καθώς και η βελτίωση των εθνικών μεταφορών και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

Τουρισμός: Με σκοπό τη μείωση της εποχικότητας θα γίνει συστηματική προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ορεινός, ο θρησκευτικός και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Μεταποίηση: Προωθείται η επιτάχυνση του προγράμματος μετασχηματισμού «Βιομηχανία 4.0» και ο τομέας της έξυπνης παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πράσινα στοιχεία, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων και η αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.

Πολιτισμός: Μεταρρύθμιση των φορολογικών και εργασιακών πρακτικών του χώρου και δράσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής μέσω της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό και τον «ασημένιο» τουρισμό για την τρίτη ηλικία.

Αγροδιατροφή: Προωθούνται δράσεις έρευνας και καινοτομίας καθώς και η διείσδυση στις διεθνείς αγορές. Βασικό στοιχείο των επενδύσεων είναι η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών.

Τέλος, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πέρα από το κράτος και τις επιχειρήσεις, θα επωφεληθούν άμεσα και τα νοικοκυριά, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να αναβαθμίσουν το δίκτυο του Ιnternet, κ.α..


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here