Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Έρευνα για την ανθεκτικότητα των οργάνων της ΕΕ κατά την πανδημία

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διενεργεί έλεγχο σχετικά με την ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας, καθώς και με τα διδάγματα που αποκόμισαν από αυτήν.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει σε έλεγχο την ανθεκτικότητα των κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή και Δικαστήριο) στην πανδημία.

Ο έλεγχος θα καλύψει τη σχετική απόκριση στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο, καθώς και στις διάφορες χώρες όπου είναι εγκατεστημένο το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον τα εν λόγω όργανα διέθεταν ολοκληρωμένα και σε τακτική βάση επικαιροποιούμενα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ετοιμότητας και αν τα σχέδια αυτά βασίζονταν σε αναγνωρισμένα πρότυπα.

Επίσης, οι ελεγκτές θα ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η απόκριση των θεσμικών οργάνων κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες εντολές τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις νέες προκλήσεις που προέκυψαν από την κρίση.

Τέλος, στο πλαίσιο του ελέγχου θα αναλυθούν τα διδάγματα που αποκόμισαν τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να προετοιμαστούν για το περιβάλλον που θα διαμορφωθεί μετά την πανδημία.

Ο έλεγχος αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ελέγχων που διενεργεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 στην ΕΕ.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here