Υπέρ των φορολογουμένων το 40% των οριστικοποιημένων ενδικοφανών προσφυγών

Σχεδόν το 40% των φορολογουμένων που υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 δικαιώθηκαν.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στο διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021 ανήλθε σε 7.423.

Από τις προσφυγές αυτές οι 4.296 εξετάστηκαν και έκλεισαν.

Δεκτές εν μέρει ή συνολικά έγιναν 1.689 υποθέσεις, 2.530 προσφυγές απορρίφθηκαν, ενώ 28 φορολογούμενοι δήλωσαν παραίτηση.

Οι υπόλοιπες 49 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, χωρίς να εξεταστούν.

Δηλαδή, το 40% των προσφυγών που εξετάστηκαν δικαιώθηκαν.

Σημειώνεται πως η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας των 120 ημερών.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here