Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022: «Ψαλίδι» 2,1 δισ. ευρώ σε φόρους και νέες επενδύσεις 4,83 δισ. ευρώ

Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών θα αποτυπώνεται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022 που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022 θα έχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 και δεν θα αναφέρεται σε στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, όπως εκτιμούσε το Μεσοπρόθεσμο.

Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται ο δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και οι ειδικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει το κύμα ακρίβειας. Να σημειωθεί πως το συνολικό κόστος των επιπλέον αναπτυξιακών παρεμβάσεων θα ανέλθει στα 2,4 δισ. ευρώ το 2022, εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικό ενδιαφέρον θα έχει στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022 η περιγραφή του πως θα επιδιωχθεί η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ.

Αυτό διότι το προσχέδιο περιλαμβάνει εκτίμηση για ενίσχυση των επενδύσεων το 2022 κατά 23,4% (ή κατά 4,83 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές) και ήδη αυτός χαρακτηρίζεται ως ο πλέον φιλόδοξος μακροοικονομικός στόχος που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο.

Το σύνολο αυτής της μεταβολής οφείλεται στη θετική επίπτωση που έχει ήδη και αναμένεται να έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το ήμισυ (50%) της καθαρής αύξησης των επενδύσεων θα προέλθει από την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και το υπόλοιπο μισό θα προέλθει από την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Κατά συνέπεια, η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η διασφάλιση ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα διοχετεύσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα σχετικά κεφάλαια στην ιδιωτική οικονομία αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας για την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου.

Εάν τελικά ο στόχος για ενίσχυση των επενδύσεων το 2022 κατά 23,4% δεν επιτευχθεί τότε δεν θα επαληθευτεί και ο στόχος για ετήσια ανάπτυξη 4,5% το επόμενο έτος.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here