Θα «ξετινάζουν» τα τελωνεία όσους ταξιδεύουν με μεγάλα ποσά και χρυσό – Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ

Ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον στα τελωνεία όλης της χώρας σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται κουβαλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες ή και ράβδους χρυσού, αλλά ακόμη και σε όσους ταχυδρομούν πακέτα με μεγάλα ποσά χρήματων. Πλέον έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δείχνει πως θα τον εφαρμόσει με «θρησκευτική ευλάβεια».

Η ηγεσία της ΑΑΔΕ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες της στην οποία παρέχει οδηγίες για το πως πρέπει να γίνεται ο έλεγχος ρευστών διαθεσίμων στη βάση του νέου Κανονισμού, ο οποίος άλλαξε το παρωχημένο πλαίσιο που ίσχυε από το 2005. Και η αλλαγή αυτή έγινε με την υιοθέτηση κανόνων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ( Financial Action Task Force -FATF) που αναφέρονται στη διενέργεια επαρκών ελέγχων στις διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίμων. Καθώς η FATF είναι ο διεθνής οργανισμός που θέτει τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, η ΕΕ υιοθέτησε απνευστί την μεθοδολογία της.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι βασικές διαφορές σε σχέση με τον Κανονισμό 1889/2005 είναι οι εξής:

  • Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής με τη συμπερίληψη των ράβδων χρυσού και των χρυσών νομισμάτων συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε χρυσό. Ειδική προσοχή θα δίνεται στις περιπτώσεις που τα ευρεθέντα κέρματα ή και οι ράβδοι χρυσού από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα λοιπά τυχόν ευρεθέντα ρευστά διαθέσιμα ξεπερνούν σε αξία τα 10.000 ευρώ.
  • Θεσπίζεται υποχρέωσης υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για «ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα». Στην έννοια των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων περιλαμβάνονται ρευστά διαθέσιμα που διακινούνται με ταχυδρομικά δέματα, ασυνόδευτες αποσκευές και εμπορευματοκιβώτια. Θα εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής να ζητήσει κατά περίπτωση την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων από τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους εντός προθεσμίας κατ’ ανώτατο όριο 30 ημερών. Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση γνωστοποίησης, τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να δεσμευτούν. Η δέσμευση αυτή είναι διαφορετική από την προσωρινή δέσμευση που μπορεί να επιβληθεί μετά την παρέλευση των 30 ημερών.
  • Θεσπίζεται για πρώτη φορά ρητώς εξαιρετική διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων έλεγχου ρευστών διαθεσίμων που μεταφέρονται με προσωπικές αποσκευές επιβατών που εκφορτώνονται σε αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας και παραλαμβάνονται από τους επιβάτες μετά από μετεπιβίβασή τους σε άλλο αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς όμως να κατέστη δυνατός ο έλεγχος στο πρώτο σημείο μετεπιβίβασης επειδή μεταφέρθηκαν τράνζιτ στο τελικό σημείο προορισμού.
  • Θεσπίζεται ανώτατη περίοδος προσωρινής δέσμευσης των ρευστών διαθεσίμων 30 ημέρες, με κατ’ εξαίρεση δυνατότητα παράτασης σε 90 ημέρες με επίκληση ειδικής τεκμηρίωσης και αιτιολογίας.
  • Σε περίπτωση δέσμευσης ρευστών διαθεσίμων και λόγω της ασφυκτικής προθεσμίας των 30 ημερών εντός της οποίας απαιτείται πλέον η αποστολή των στοιχείων της υπόθεσης προς την Αρχή για το Ξέπλυμα, θα αποστέλλονται άμεσα (εάν είναι εφικτό και αυθημερόν) όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία συνδέονται με τη δέσμευση ρευστών.
  • Θεσπίζεται η ρητή δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης προσωρινής δέσμευσης. Η διοικητική προσφυγή ασκείται ενώπιον του προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής για λόγους αποκλειστικά και μόνο νομιμότητας και με αίτημα την ακύρωση της απόφασης προσωρινής δέσμευσης, δηλαδή για τυχόν νομικά σφάλματα της διοικητικής απόφασης προσωρινής δέσμευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δια της προσφυγής ή με αφορμή την προσφυγή η κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης.
  • Παρέχεται ρητώς η δυνατότητα επιβολής προσωρινής δέσμευσης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ανεξαρτήτως του ύψους του μεταφερόμενου ποσού εφόσον η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης της περίπτωσης με εγκληματική δραστηριότητα.
  • Θα διεξάγονται έλεγχοι βάσει Ανάλυσης Κινδύνου για τα συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα και συγκεκριμένα Κοινού Πλαισίου Ανάλυσης Κινδύνου για ελέγχους συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων. Παράλληλα, θα επιτρέπονται οι τυχαίοι και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
  • Θα παρέχονται συστηματικά πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων προς την Αρχή Νομιμοποίησης της Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, την Κομισιόν, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, βάσει ειδικής εφαρμογής για ρευστά διαθέσιμα.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here