Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δείτε αναλυτικά

Προσλήψεις- Όλες οι ειδήσεις: Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ ΕΕ), ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 37 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση.

Αναλυτικότερα προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-D-2)
 • Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-B-4)
 • Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A-BG-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A-DA-0)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
 • Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
 • (EMPL-B-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-D-3) (cost free / χωρίς
 • αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO-05) (cost free /
 • χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
 • Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-D-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
 • Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-H-4) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • (ΗΟΜΕ-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-B-1) (cost free /
 • χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-C-2-Del
 • Cambodia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-A-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-E-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE-D-1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-02)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-C-1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-H-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-C-3)
 • (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-B-3)

Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση και με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα, προαιρετική συνοδευτική επιστολή και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ενοποιημένα σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ ΕΕ.: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη ΜΕΑ ΕΕ τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Οκτωβρίου 2021, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑΕΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021 ενώ για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2021, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ ΕΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2021.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και, εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:www.ypes.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here