Ελλάδα, ΕΕ και ΕΚΤ προετοιμάζονται για τα πράσινα ομόλογα

Ενώ η Ελλάδα προετοιμάζεται για την έκδοση πράσινου ομολόγου μέσα στο 2022, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση της ονομασίας «ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» ή «EuGB» για τα ομόλογα που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωμοδότησε επί του προτεινόμενου από την Ευρωβουλή σχεδίου κανονισμού για την θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου για το «ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο», με την αποτίμησή της να είναι σε γενικές γραμμές θετική.

Ο προτεινόμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κανονισμός διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς πράσινων ομολόγων υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιώντας τη διατάραξη των υφιστάμενων αγορών πράσινων ομολόγων και μειώνοντας τον κίνδυνο προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας, ενώ θεσπίζει ένα σύστημα καταχώρισης και εποπτείας των εταιρειών που ενεργούν ως εξωτερικοί αξιολογητές για πράσινα ομόλογα που εναρμονίζονται με αυτό το πλαίσιο.

Η πρόταση που αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΚΤ αποσκοπεί στον καθορισμό προτύπου για τα πράσινα ομόλογα υψηλής ποιότητας. Αυτό θα πρέπει:

1) Να βελτιώσει την ικανότητα των επενδυτών να εντοπίζουν και να εμπιστεύονται πράσινα ομόλογα υψηλής ποιότητας.

2) Να διευκολύνει την έκδοση των εν λόγω πράσινων ομολόγων υψηλής ποιότητας, αποσαφηνίζοντας τους ορισμούς των πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων και μειώνοντας τους δυνητικούς κινδύνους δυσφήμισης για τους εκδότες σε μεταβατικούς τομείς.

3) Να τυποποιήσει την πρακτική της εξωτερικής αξιολόγησης και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη στους εξωτερικούς αξιολογητές με τη θέσπιση ενός προαιρετικού καθεστώτος καταχώρισης και εποπτείας.

Οι διεργασίες στην ΕΕ για την θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου για το «ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» παρακολουθούνται στενά από το ελληνικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο επιδιώκει να προχωρήσει μέσα στο 2022 στην έκδοση του πρώτου «πράσινου» κρατικού ομολόγου.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την έκδοση του «πράσινου» ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου το δεύτερο εξάμηνο του 2022, έχει αναφερθεί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως έχει αποκαλύψει, η κυβέρνηση σκοπεύει να διαμορφώσει ένα φάκελο επιλέξιμων έργων προς χρηματοδότηση μέσω «πράσινων» ή βιώσιμων ομολόγων τα προσεχή χρόνια.

Το «πράσινο» ομόλογο θα είναι μια έκδοση ανεξάρτητη των άλλων εκδόσεων του προγράμματος κάλυψης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου. Τα έσοδα που θα αντλήσει η κυβέρνηση από το συγκεκριμένο ομόλογο θα διατεθούν σε δημόσια έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία όμως ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here