Βουλή: Τροπολογία για την αποστολή SMS στη μάχη κατά του κορονοϊού

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τη μάχη κατά του κορονοϊού.

Τροπολογία που ρυθμίζει σειρά θεμάτων που αφορούν στον COVID κατατέθηκε πριν από λίγο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στις προωθούμενες διατάξεις υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορονοϊο COVID-19 μέσω γραπτών μηνυμάτων, τη σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορονοϊού COVID-19, τη σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορονοϊό COVID-19, ενώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων, αλλά και την χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

«Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας Ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορονοϊό COVID-19, υπό την εποπτεία της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε . / φορέας εντός Γενικής Κυβέρνησης), με αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληψη από τον κορονοϊό COVID-19, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, υπό τους ειδικώς προβλεπόμενους όρους.

2.α. Συστήνονται Μητρώα εμβολιασμένων κατά του κορονοϊού COVID-19 εξωτερικού και νοσησάντων εξωτερικού από κορονοϊό COVID-19, τόσο για τις περιπτώσεις που υφίσταται ψηφιακά επαληΟεύσιμο πιστοποιητικό όσο και για αυτές που δεν υφίσταται.

β. Παρέχεται η δυνατότητα να καθορίζονται με ΚΥΑ τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω Μητρώων.

  1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4816/2021 (άρθρο 34 παρ.7) και προβλέπεται η επιχορήγηση (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ, το οποίο ισχύει σήμερα) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), για την εξυπηρέτηση του σκοπού παροχής της προβλεπόμενης Οικονομικής διευκόλυνσης ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 – 2 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στο Πλαίσιο λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων.
  2. Τροποποιείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χορήγησης προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [(Α.Μ.Κ.Α.), άρθρο 248 του ν.4782/2021] και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο να ζητήσει τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ο.τ.α α’ βαθμού, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. (Κατά τα ισχύοντα, ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. χορηγείται μόνο από τα Κ.Ε.Π. σε φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.)
  3. Επαναφέρονται σε ισχύ, από 23.9.2020 (ημέρα δημοσίευσης του ν.4727/2020, με τον οποίο καταργήθηκαν εκ παραδρομής), συγκεκριμένες διατάξεις της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (παρ. 4, , 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου), που κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020, οι οποίες αναφέρονται στην ισχύ και την αποδοχή της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από:

– την ανάληψη του κόστους δημιουργίας της ειδικής υπηρεσίας, με αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (Μ5) ενημερωτικού υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληψη από τον κορονοϊό COVID-19 ή τη σύσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση των ανωτέρω Μητρώων εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ

– την επιχορήγηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.ΙΙ. Μ.Α.Ε.), (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ, το οποίο ισχύει σήμερα), για την παροχή της προβλεπόμενης οικονομικής διευκόλυνσης ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 – 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός εμβολιαζόμενων ατόμων)».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here