Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022

Σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις θα καταβάλουν οι περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέσω των επτά κύκλων του προγράμματος. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται έκπτωση 15%.

Τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής των ποσών των κρατικών δανείων στο κράτος καθορίζουν οι επτά υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο στην ΑΑΔΕ για να στείλει τον «λογαριασμό» με τα ποσά που θα καλούνται να πληρώσουν οι δικαιούχοι.

Τα ποσά της ενίσχυσης που θα επιστρέψουν οι φορολογούμενοι είναι «κουρεμένα» έως και 75% και θα εμφανιστούν στις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση / Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». Ταυτόχρονα, δίνεται νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, ενώ σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις:

1. Το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης είναι πληρωτέο σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης.

2. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημιάς προ φόρων.
  • Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημιές προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημιάς προ φόρων.
  • Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημιάς προ φόρων.
  • Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, για τον υπολογισμό των εσόδων και της ζημιάς του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 1/7/2020 έως και τις 30/6/2021. Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 1/7/2019 έως και τις 30/6/2020.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here