Προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Δείτε ειδικότητες

Με δεκαοκτώ άτομα ενισχύεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

H πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά για την υλοποίηση του Υποέργου (3) «Δημιουργία οικοτροφείου για ψυχογηριατρικούς ασθενείς» της Πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών ψυχικής υγείας από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ».

Δείτε στους πίνακες τις θέσεις εργασίας:

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΙΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 12462, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054252).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Κτίριο Διοίκησης Ψ.Ν.Α) και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.psychat.gr), στο Οικοτροφείο ψυχογηριατρικών ασθενών και στο χώρο ανακοινώσεων των Δήμων Χαϊδαρίου και Κορυδαλλού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here