Η ΕΕ διέθεσε 11,4 δισ. ευρώ για την στήριξη της απασχόλησης μεταξύ 2014 – 2020 – Οι αστοχίες

Από το 2014 έως και το 2020 η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) πολλά μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα δεν ήταν πάντοτε προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί δεν είναι επαρκώς στοχευμένες, ήτοι τα εν λόγω μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν ήταν πάντοτε προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει ώστε τα κράτη μέλη να παρέχουν βοήθεια στους μακροχρόνια ανέργους εφαρμόζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, το οποίο θα καλύψει την περίοδο 2021-2027. Συνιστούν επίσης στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων «πρόσβασης στην απασχόληση» που στοχεύουν τους μακροχρόνια ανέργους.

Κατά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο η πανδημία μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας και έτσι θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο των εθνικών ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ετήσια στοιχεία, το 2020 το 35% από τους 15 εκατομμύρια αναζητούντες εργασία στην ΕΕ (5,3 εκατομμύρια άτομα) ήταν άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας. Κατά την περίοδο 2014-2020, διατέθηκαν περίπου 11,4 δισ. ευρώ για μέτρα πρόσβασης στην απασχόληση από αυτό.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι με τα εν λόγω μέτρα πρόσβασης στην απασχόληση χρηματοδοτήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις την περίοδο 2014-2020, από τις οποίες ωφελήθηκαν πολλοί επί μακρόν αναζητούντες εργασία. Οι παρεμβάσεις δεν ήταν όμως ειδικά στοχευμένες σε αυτούς. Αντιθέτως, οι μακροχρόνια άνεργοι αντιμετωπίζονταν ως υποομάδα ενός ευρύτερου συνόλου το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανέργους ή τις «μειονεκτούσες» ομάδες.

Επιπλέον, τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη την έκταση του προβλήματος σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές σημείωσαν επίσης ότι, παρόλο που ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης εφάρμοσαν την εξατομικευμένη προσέγγιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών ενεργητικών πολιτικών τους για την αγορά εργασίας, δεν υπήρχε εντούτοις σαφής σύνδεση μεταξύ της στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την πρόσβαση στην απασχόληση και των δράσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των μακροχρόνια ανέργων.

Επιπλέον, οι ελεγκτές συνάντησαν δυσκολίες στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που είχαν επιτευχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσον αφορά στους μακροχρόνια ανέργους. Αυτό οφείλεται επίσης σε αδυναμίες του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το ότι δεν προβλέπεται ειδική κατηγορία δαπανών για τις διάφορες ομάδες-στόχους (όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι) δεν δυσχεραίνει απλώς τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματοδότησης της ΕΕ που διατίθεται για τα εν λόγω μέτρα, αλλά καθιστά επίσης δύσκολη την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου της χρηματοδότησης στην ομάδα-στόχο.

Οι ελεγκτές καλούν την Επιτροπή να επιμείνει ώστε, κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου +, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια προσέγγιση ειδικά στοχευμένη στους μακροχρόνια ανέργους και τις ανάγκες τους στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόσβασης στην απασχόληση που στοχεύουν τους μακροχρόνια ανέργους.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here