Παραχώρηση κοινωφελών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στον Δήμο Ελληνικού

Την παραχώρηση κοινωφελών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στον Δήμο Ελληνικού  προβλέπει διάταξη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Οι κοινωφελείς υπηρεσίες και δραστηριότητες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης απομακρύνθηκαν από το χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά (ΜΠΕ-ΑΚ) και εγκατέλειψαν τα κτίρια στέγασής τους, για τις ανάγκες ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου στο χώρο αυτό, όπως τα κτίρια του πρώην δημαρχείου και της στέγασης της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων.

Η πρόβλεψη της εν λόγω παραχώρησης θεσμοθετείται προκειμένου οι παραχωρούμενοι χώροι να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, για τον σκοπό που αυτοί προορίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία, δηλαδή για την ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων προορισμένων για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 61

Παραχώρηση κοινωφελών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (ΜΠΕ-ΑΚ) στον Δήμο Ελληνικού

  1. Κοινωφελείς χώροι, χαρακτηρισμένοι από την πολεοδομική νομοθεσία, εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, οι οποίοι περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μετά την κύρωση της διανομής της ως άνω έκτασης με το άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α’ 44), μπορούν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, στον Δήμο Ελληνικού-Aργυρούπολης, εφόσον οι χώροι αυτοί εμπίπτουν εντός των διοικητικών του ορίων, με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων κοινωφελούς χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση παραχώρησης. Η παραχώρηση της κυριότητας γίνεται επί συγκεκριμένων εδαφικών τεμαχίων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορεί να τίθενται όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την παραχώρηση.
  2. Η απόφαση της παρ. 1 υπόκειται σε μεταγραφή και καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα.
  3. Η παραχώρηση της παρ. 1 δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε επί των παραχωρούμενων χώρων, τα οποία προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70)».


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here