Συμπεριφορική περίθαλψη: Προβλέψεις για την συμπεριφορική υγειονομική περίθαλψη το 2022

Η αμερικανική αγορά συμπεριφορικής υγειονομικής περίθαλψης αποτιμάται σε 90,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, σύμφωνα με την Precedence Research. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών και η αυξημένη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας συμπεριφοράς έχουν ωθήσει την ανάπτυξη σε αυτήν την αγορά. Με τις πρόσφατες επενδύσεις, τις κρατικές επιχορηγήσεις, την προσοχή και την υποστήριξη που είναι τώρα διαθέσιμες στον κλάδο, ποιες αλλαγές αναμένουμε να επέλθουν βραχυπρόθεσμα; Ποιες θα είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για τους παρόχους και τους πληρωτές; Τι μπορεί να κάνει ο κλάδος για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες συμπεριφορικής υγείας, ειδικά καθώς αντιμετωπίζουμε τόσο τρομερή έλλειψη κλινικών γιατρών;

Τα τελευταία δύο χρόνια έριξαν έντονο φως στην υγεία της συμπεριφοράς. Ο αποστιγματισμός της συμπεριφορικής υγείας επέτρεψε στους ασθενείς να αισθάνονται πιο άνετα όταν αναζητούν φροντίδα. Επιπλέον, έχουν αρχίσει να εισρέουν επενδυτικά δολάρια σε αυτό το τμήμα που επικεντρώνεται στην επέκταση της πρόσβασης. Τούτου λεχθέντος, βρισκόμαστε τώρα σε μια συγκεκριμένη δύσκολη θέση. Τώρα έχουμε περισσότερους ασθενείς που αναζητούν περίθαλψη από ό,τι έχουμε γιατρούς για να τους παρέχουμε δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις και πιέζοντας περαιτέρω το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η μετατόπιση της εστίασης από την πρόσβαση στην ποιότητα

Η συζήτηση θα εξελιχθεί από την πρόσβαση στη φροντίδα στην ποιότητα της φροντίδας. Το ερώτημα δεν θα είναι πλέον μόνο: “Είναι η πόρτα μας ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια;” Θα είναι επίσης: “Παρέχουμε τη σωστή φροντίδα στο σωστό άτομο τη σωστή στιγμή για το σωστό χρονικό διάστημα;” Τελικά, ποιος είναι ο σκοπός της εξυπηρέτησης περισσότερων ανθρώπων εάν δεν μπορούμε να βελτιώσουμε αποτελεσματικά και αποδοτικά τα αποτελέσματα των ασθενών μέσω της παροχής ποιοτικής φροντίδας; Θα δούμε επίσης εστίαση στη μέτρηση της ποιότητας στο διαρκώς αναπτυσσόμενο μοντέλο παράδοσης τηλεϋγείας. Οι εικονικές επισκέψεις εκτοξεύτηκαν στα ύψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτή η προσέγγιση θα συνεχιστεί, ειδικά στην υγεία της συμπεριφοράς. Οι ηγέτες του κλάδου σχεδιάζουν τώρα τη στρατηγική για το πώς να διατηρήσουν την τηλεϋγεία προς τα εμπρός και να διασφαλίσουν ότι η ποιότητα της παροχής τηλευγείας είναι εξίσου καλή όσον αφορά την παροχή αποτελεσμάτων στους ασθενείς με τις προσωπικές επισκέψεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η φροντίδα υψηλής ποιότητας, οι οργανισμοί υγείας συμπεριφοράς θα βασίζονται όλο και περισσότερο σε μετρήσιμα δεδομένα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ασθενών και του πληθυσμού. Τα δεδομένα, που προέρχονται από αξιολογήσεις βασισμένες σε στοιχεία, φόρμες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων των γνώσεων για την υγεία, είναι τελικά αυτά που θα ενημερώσουν τα κλινικά και λειτουργικά στελέχη εάν τα προγράμματα και τα σχέδια θεραπείας τους λειτουργούν. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης απαραίτητες για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να κάνετε ουσιαστικές βελτιώσεις για την παροχή της πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής φροντίδας. Η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας ξεκινά και τελειώνει με δεδομένα. Το 2022, οι πάροχοι συμπεριφορικής υγείας θα συλλέξουν και θα χρησιμοποιήσουν δεδομένα με νέους τρόπους για να συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας της περίθαλψης.

Πρόοδος προς τη φροντίδα που βασίζεται στην αξία στην υγεία της συμπεριφοράς

Τα μοντέλα φροντίδας που βασίζονται στην αξία επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των ασθενών παρά στις υπηρεσίες ή τις επισκέψεις. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο αμοιβής για υπηρεσία, τα μοντέλα που βασίζονται στην αξία ευθυγραμμίζουν τα κίνητρα του πληρωτή και του παρόχου προς την καλή φροντίδα και όχι την περίθαλψη ασθενούς. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η εστίαση είναι στην ποιότητα και την απόδοση των αποτελεσμάτων παρά στη χρήση των υπηρεσιών από τον ασθενή/μέλος. Οι πληρωτές προσπαθούν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν δίκτυα παρόχων υγείας συμπεριφοράς που παρέχουν πρόσβαση και φροντίδα υψηλής ποιότητας στα μέλη τους. Επειδή οι συννοσηρότητες της συμπεριφορικής υγείας έχουν συνδεθεί με υψηλότερο ιατρικό κόστος, η επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της υγείας συμπεριφοράς των μελών είναι υψίστης σημασίας. Οι πάροχοι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και τα αποτελέσματα των ασθενών με αντικειμενικά δεδομένα μετρήσεων για να δείξουν στους πληρωτές τη βελτίωση που κάνουν με τον πληθυσμό των ασθενών τους.

Χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα ως κρίσιμο πλεονέκτημα για τη διαπραγμάτευση συμβάσεων με βάση την αξία με τους πληρωτές τους, καθώς και παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθυγράμμιση. Βλέπουμε ήδη ορισμένους καλά καθορισμένους πιλότους με προτιμώμενα δίκτυα παρόχων να δημιουργούνται. Αυτοί οι πιλότοι θέτουν σαφείς, αποδείξιμους και μετρήσιμους στόχους που δίνουν κίνητρα στους παρόχους να μοιράζονται δεδομένα αποτελεσμάτων για να αυξήσουν τη διαφάνεια. Το έτος 2022 θα φέρει καθορισμένα ορόσημα και σαφή πρόοδο προς τη φροντίδα με βάση την αξία στην υγεία της συμπεριφοράς. Θα υπάρξουν περισσότερα πιλοτικά και προγράμματα συμβάσεων αποζημίωσης βάσει αξίας μεταξύ πληρωτών και παρόχων. Προβλέπω ότι θα υπάρξει δραματική αύξηση των συμβάσεων βάσει αξίας το επόμενο έτος. Το παραδοσιακό μοντέλο αμοιβής για υπηρεσία δεν θα εξαφανιστεί για τα επόμενα χρόνια, αλλά θα υπάρξουν προσεκτικά πιλοτικά προγράμματα αποζημίωσης που ανταμείβουν τους παρόχους για την ποιότητα της περίθαλψης και τα κλινικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θα γίνουν δύο αλλαγές για να ξεπεραστεί το τρέχον δίλημμα:

  • Βελτιώστε τα κλινικά αποτελέσματα για όσους υποφέρουν
  • Επεκτείνετε την πρόσβαση στη φροντίδα για όσους τη χρειάζονται

Δεν είναι πραγματικά μια σύνθετη έννοια. Πρέπει να παρέχουμε σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση στην περίθαλψη και να εφαρμόσουμε τις πιο αποτελεσματικές και αποτελεσματικές θεραπείες που οδηγούν σε ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών προς τη θεραπεία τους παίρνει. Η επίτευξη αυτών των δύο στόχων είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης συμπεριφορικής υγείας, αλλά καμία από αυτές τις αλλαγές δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να θεμελιωθεί η φροντίδα μας σε δεδομένα που βασίζονται σε στοιχεία.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here