Κοινοτική επιδότηση €50 εκατ. στην Ελλάδα για υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις


Το “πράσινο φως” στη δράση του Super Fast Broadband (SFBB), προϋπολογισμού €50 εκατ. ετησίως, που επιδοτεί την απόκτηση γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων ίντερνετ τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σύστημα κουπονιών με στόχο την υποστήριξη της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Επιτροπή, υπάρχουν, ήδη, υποδομές κατάλληλες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά το ποσοστό χρήσης τους είναι πολύ χαμηλό. Τονίζει δε ότι τα κουπόνια θα στηρίξουν τη μεγαλύτερη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, καλύπτοντας μέρος των δαπανών εγκατάστασης και του μηνιαίου τέλους για περίοδο έως και 24 μηνών. Να σημειωθεί ότι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τα κουπόνια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Κρατικές ενισχύσεις
Η Ελλάδα υπέβαλε το μέτρο στήριξης προς αξιολόγηση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το σύστημα απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μέσω των υφιστάμενων ευρυζωνικών υποδομών. Συνεπώς, αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή έλαβε μέριμνα, ώστε η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, θα ελέγχει ότι το σύστημα δεν χρησιμοποιείται απλώς για την αντικατάσταση υφιστάμενων συνδρομών σε άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Επίσης, το σύστημα θα συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση για την εκτίμηση του αντίκτυπού του. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα υποβληθούν στην Επιτροπή από την Ελλάδα έως το Δεκέμβριο του 2021. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. που καθορίζονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και στην ανακοίνωση με τίτλο “Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit”.

Ψηφιακές επιδόσεις
“Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018 (DESI 2018), η Ελλάδα εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε., όσον αφορά τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ένας από τους κύριους λόγους είναι η τιμή των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε.”, αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Επιτροπή.

Σε δική του ανακοίνωση το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σημειώνει: “Η Ελλάδα, ύστερα από συντονισμένες πρωτοβουλίες, πρωτοπορεί στην καθιέρωση τέτοιων πολιτικών, ενώ για πρώτη φορά η Ε.Ε. ενέκρινε σύστημα σχετικό με κουπόνι επιδότησης για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες.Σύστημα κουπονιών, ύψους 50 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη ταχύτερων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

ΠΗΓΗ


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ