Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές στο Δημόσιο


Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών από την περασμένη εβδομάδα σε οφειλέτες του Δημοσίου – Σε απόγνωση επιχειρηματίες και νοικοκυριά

Κύμα κατασχέσεων σε λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών που οφείλουν στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά ταμεία, έχει σαρώσει από την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες οφειλέτες.

Σε απόγνωση χιλιάδες οφειλέτες που προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ευνοϊκό πρόγραμμα δόσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες δόσεις των 1000+ ευρώ κάθε μήνα.

Τρέχουν να ξεμπλοκάρουν λογαριασμούς

Ουρές σχηματίζονται στα υποκαταστήματα τραπεζών από πολίτες που προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το ακατάσχετο των 1250 ευρώ για λογαριασμούς που δεσμεύτηκαν.

Χιλιάδες κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές στο Δημόσιο

Για οφειλές προς Δημόσιο/Ασφαλιστικά Ταμεία

Μισθοί/συντάξεις/ασφαλιστικές παροχές (Αρθ. 31 παρ. 1 εδ΄ε Κ.Ε.Δ.Ε.)

Εξαιρούνται της κατάσχεσης μισθοί/συντάξεις/κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα, ως εξής:

  • Για ποσά μέχρι 1.000€ δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση.
  • Για ποσά από 1.000€ έως 1.500€ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το ½ του ποσού που ξεπερνάει τα 1.000€. Π.χ. αν έχετε μισθό 1.400€, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό των 400€ ευρώ, δηλαδή 200€.
  • Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500€ το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνάει τα 1.500€ συν 250€ που αντιστοιχούν στο ½ των 500€, όπως είδαμε στη δεύτερη κατηγορία. Π.χ. αν έχετε μισθό 1.800€, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 300€ που ξεπερνούν τα 1.500€ συν 250€, δηλαδή συνολικά 550€.

Λογαριασμοί καταθέσεων (αρθ. 31 παρ. 2 Κ.Ε.Δ.Ε.)

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ως προς το Δημόσιο, δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TaxisNet). Εάν λαμβάνετε μισθό/σύνταξη/ασφαλιστικές παροχές πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Για οφειλές προς ιδιώτες/Τράπεζες

Μισθοί/συντάξεις/ασφαλιστικές παροχές (982 παρ. 2 και 3 Κ.Πολ.Δ./ αρθ. 3 Ν. 3714/2008)

Εξαιρούνται της κατάσχεσης μισθοί/συντάξεις/κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα στο σύνολο τους ανεξαρτήτως ποσού (εκτός αν αφορά απαιτήσεις διατροφής).

Είναι σημαντικό ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη να είναι δηλωμένος και στην τράπεζα ως μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός. Επίσης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν και οι λογαριασμοί στους οποίους κατατίθεται το επίδομα ανεργίας.

Λογαριασμοί καταθέσεων (αρθ. 20 Ν. 4161/2013)

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.

Πάγια εντολή παρακράτησης δόσης δανείου

Εάν έχει δοθεί σε τράπεζα πάγια εντολή παρακράτησης της μηνιαίας δόσης του δανείου από το λογαριασμό μισθοδοσίας, γίνεται ανάκληση με αίτηση του οφειλέτη ή με εξώδικη δήλωση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), για το οποίο η παρακράτηση μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 3/10 των καθαρών αποδοχών.


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ