Το 89% των ομάδων χρηματοοικονομικών δεν έχει ακόμα υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Oι ομάδες χρηματοοικονομικών δε διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να υιοθετήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, πράγμα που έχει αρνητική επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων, σύμφωνα με νέα μελέτη του Διεθνούς Συνδέσμου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών (Association of International Certified Professional Accountants – AICPA και της Oracle (NYSE: ORCL).

Από τη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 700 στελέχη χρηματοοικονομικών από όλο τον κόσμο, προέκυψε ότι παρά τη σαφή συσχέτιση μεταξύ των υλοποιήσεων AI και της αύξησης των εσόδων, σε ποσοστό 89% οι οργανισμοί δεν έχουν υλοποιήσει λύσεις AI στον τομέα των χρηματοοικονομικών, ενώ μόνο το 10% των ομάδων χρηματοοικονομικών πιστεύουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες για να υποστηρίξουν τις ψηφιακές φιλοδοξίες του οργανισμού.

H έκθεση με τίτλο “Agile Finance Unleashed: The Key Traits of Digital Finance Leaders” επισημαίνει ότι, σε ποσοστό 46%, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αναφέρουν θετική εξέλιξη των εσόδων, σε αντίθεση με μόνο 29% εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά στην τεχνολογία. Επιπλέον, οι οργανισμοί που έχουν δει τα έσοδά τους να αυξάνονται είναι πιο πιθανό να υλοποιήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκείνους που σημειώνουν σταθερά ή μειούμενα έσοδα. Ωστόσο, μόνο το 11%, των υπευθύνων χρηματοοικονομικών που ερωτήθηκαν έχουν υλοποιήσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα τους, με το 90% να δηλώνει ότι η ομάδα τους δεν έχει δεξιότητες για να υποστηρίξει τον εταιρικό ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο John Merino, Chief Accounting Officer της FedEx, δήλωσε: «Για εμένα, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών με χρήση ρομποτικής, τα εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης και η μηχανική εκμάθηση αποτελούν τρεις πλευρές του ίδιου πρίσματος. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών και η ικανότητα αξιοποίησής τους με ευέλικτο τρόπο, χωρίς μεγάλους χρόνους προετοιμασίας και εκτεταμένη πολυπλοκότητα στα interfaces, μας παρέχει μια τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας σχεδόν σε κάθε λειτουργία του προσωπικού. Το μεγάλο κέρδος για εμάς βρίσκεται στην απελευθέρωση χρόνου και την αναβάθμιση του τομέα των χρηματοοικονομικών στην αλυσίδα αξίας όσον αφορά στο τι προσφέρει στον οργανισμό.»

O Andrew Harding, FCMA, CGMA, Chief Executive Διοικητικής Λογιστικής, AICPA, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις χάνουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στερώντας από τις ομάδες χρηματοοικονομικών τα εργαλεία και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις. Το cloud και οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η AI και το blockchain ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και βελτιώνουν τη διορατικότητα και την ακρίβεια, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χρηματοοικονομικών να αναλάβουν έναν πιο στρατηγικό ρόλο στην επιχείρηση και να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού με βάση τα δεδομένα. Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες τεχνολογίες, οι ομάδες χρηματοοικονομικών πρέπει να εξελίξουν ταυτόχρονα τις ικανότητες του προσωπικού τους σε τομείς όπως η αναλυτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και οι επιχειρηματικές συνεργασίες.»

Κύρια χαρακτηριστικά των στελεχών χρηματοοικονομικών που έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή: Η έκθεση εντοπίζει τρία κοινά χαρακτηριστικά των ομάδων χρηματοοικονομικών που είναι τεχνολογικά καταρτισμένες:

Σύγχρονες επιχειρηματικές διαδικασίες: Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που είναι καταρτισμένοι τεχνολογικά χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνολογίες και πετυχαίνουν «λειτουργική αριστεία». Για παράδειγμα, σε ποσοστό 86% οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών που έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή δίνουν πρωτίστως έμφαση στις ψηφιακές διαδικασίες και στο cloud, πράγμα που τους δίνει καλύτερη πρόσβαση στην έξυπνη αυτοματοποίηση των διαδικασιών και σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το Blockchain, οι οποίες είθισται να παρέχονται μέσω του cloud. Επιπλέον, σε ποσοστό 73% συγκεντρώνουν την εξειδίκευση σε επιμέρους θέματα των χρηματοοικονομικών σε ένα διεθνές «κέντρο αριστείας».

Διορατικότητα με βάση τα δεδομένα: Οι κορυφαίες ομάδες χρηματοοικονομικών μπορούν να διασυνδέουν δεδομένα που προηγουμένως υπήρχαν σε διαφορετικές εφαρμογές, ώστε να αποκτήσουν νέα διορατικότητα και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση. Βασίζονται όλο και περισσότερο στην AI για την ανακάλυψη κρυφών μοτίβων, για προτάσεις και για διαρκή μάθηση από την ασταμάτητη ροή των επιχειρηματικών δεδομένων. Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι οργανισμοί που έχουν δει αύξηση εσόδων είναι πιο πιθανό να υλοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκείνους που σημειώνουν σταθερά ή μειούμενα έσοδα.

Επιχειρηματική επιρροή: Οι κορυφαίες ομάδες χρηματοοικονομικών έχουν καταφέρει να περάσουν από τη δημιουργία αναφορών στην αξιοποιήσιμη πληροφόρηση, που βασίζεται στα δεδομένα, επιδρώντας στην κατεύθυνση της επιχείρησης. Μειώνοντας το χρόνο που δαπανάται για χειροκίνητες διαδικασίες αναφορών και οπλισμένοι με ακριβή και έγκαιρα δεδομένα, οι υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών έχουν νέες δυνατότητες για να συνεργαστούν με την επιχείρηση, να προτείνουν νέους τρόπους δράσης και να επηρεάσουν την επιχειρηματική στρατηγική.

Η Kimberly Ellison-Taylor CPA, CGMA, Global Strategy Leader, Cloud Business Group, Oracle και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών (American Institute of CPAs, AICPA), δήλωσε: «Το cloud έχει μειώσει σημαντικά το εμπόδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και επιτρέπει στους οργανισμούς να εισάγουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να πετύχουν εξειδικευμένες εμπειρίες πελατών που φέρνουν πρόσθετες ροές εσόδων. Στα οφέλη που απολαμβάνουν όλοι οι πελάτες μας όταν περάσουν στο cloud περιλαμβάνονται τα μειωμένα κόστη και η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, η αυξημένη ασφάλεια, οι ακριβείς αναφορές σε πραγματικό χρόνο, η αναλυτικότερη επιχειρηματική διορατικότητα και η λήψη καλύτερων αποφάσεων. Με αυτό το συνδυασμό πλεονεκτημάτων, οι οργανισμοί μπορούν να δαπανούν λιγότερο χρόνο για χρονοβόρες αναφορές χαμηλής αξίας και να καινοτομούν πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές τους.»

Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε αναλυτικές συνεντεύξεις με Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) και άλλα κορυφαία στελέχη χρηματοοικονομικών σε εταιρείες από όλο τον κόσμο. Σε αυτήν την εκτενή και ποικιλόμορφη ομάδα συμμετεχόντων υπήρχαν οι παρακάτω πελάτες της Oracle: Addiko Bank, Blue Cross Blue Shield of Michigan, Highmark Health, Hungry Jacks, Instacart, RedMart, Rolls Royce, Royal Bank of Scotland, Stitch Fix, USEN Corporation, Western Digital.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here