Ελληνικά ονόματα που δεν περίμενες ότι υπάρχουν


Ελληνικά ονόματα που δεν περίμενες ότι υπάρχουν: Είναι σπάνια και ακούγονται κάπως περίεργα – Πάμε να δούμε ποια είναι

Η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη περίεργες λέξεις και ιδιομορφίες. Κάπως έτσι είναι στο περίπου και τα ελληνικά επώνυμα.

Ποια είναι τα πιο περίεργα ονόματα; Αυτά τα ονόματα που γράφονται παρακάτω είναι αληθινά! Από το επίσημο Εορτολόγιο. Όσο κι αν σας φανούν παράξενα είναι υπαρκτά.

Ελληνικά ονόματα που δεν περίμενες ότι υπάρχουν
Ελληνικά ονόματα που δεν περίμενες ότι υπάρχουν

Περίεργα ονόματα όπως ο Θύρσος, ο Ζωσιμάς, ο Γόλης, η Αρχόντισσα, η Τηλεμάχη, ο Ιάσιμος, ο Πλωτίνος, ο Καρπός, ο Κόπρος, ο Θαλάσσιος, ο Θαλλελαίος, η Κυράτσα, η Συγκλιτική, ο Ανιανός, ο Νήσιος, ο Ορθοδόξιος, η Δροσοσταλία, ο Πούλιος, ο Ασύγκριτος, ο Φλέγων, η Χιονίτσα, ο Φαεινός, η Φαεινή, ο Σαλωνάς, ο Άγαβος, ο Ηρωδίων, ο Ρούφος, ο Αλύπιος, η Αλυπία, ο Καλλιόπιος, η Ακυλίνα, ο Ρουφίνος, ο Τριφύλλιος, ο Ευέλπιστος, η Ευελπίστη, ο Ιέρακας, η Γερακίνα, ο Θεσπέσιος, η Θεσπέσια, ο Αφροδίσιος, η Αφροδισία, ο Μνημόνιος, ο Ζωίλος, η Ζωίλα, ο Εύγραφος, ο Γέμελος, ο Θεότεκνος, ο Σάτυρος και άλλα πολλά.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά ανά μήνα και ημερομηνία:

Ιανουάριος

 • 1/1  Εμμέλεια, Τηλεμάχη
 • 2/1  Σιλβέστρος
 • 3/1  Γενεβιέβη
 • 5/1  Θεοπέμπτη, Συγκλιτική
 • 8/1  Βασίλισσα, Κέλσιος
 • 12/1 Μέρτιος, Μέρτη
 • 13/1 Ερμύλλος
 • 18/1 Θεοδούλα
 • 19/1 Ευφρασία, Μακαρούλα
 • 20/1 Θύρσος, Φαβιανός
 • 24/1 Ζωσιμάς, Ζωσιμούλα
 • 25/1 Γόλης
 • 28/1 Παλλάδιος
 • 29/1 Βαρσιμαίος
 • 30/1 Αρχοντίων, Αρχόντισσα

Φεβρουάριος

 • 1/2   Φιλικήτη
 • 4/2   Ιάσιμος
 • 7/2   Παρθένιος
 • 9/2   Παγκράτιος, Παγκρατία
 • 12/2 Πλωτίνος, Πλωτίνα
 • 13/2 Μαρτινιανός
 • 16/2 Πάμφιλος, Παμφίλη
 • 20/2 Ανιανός
 • 22/2 Θαλάσσιος, Θαλασσία
 • 25/2 Ταράσιος, Ταρασία
 • 27/2 Νήσιος
 • 28/2 Κυράτσα

Μάρτιος

 • 2/3  Τρωάδιος, Τρωαδία
 • 3/3  Κλεόνικος, Θεοδώρητος
 • 5/3  Ευλόγιος, Ευλογία, Κόνων, Ορθοδόξιος
 • 6/3  Ησύχιος, Ησυχία
 • 9/3  Αέτιος, Αετίνα, Βιβιανός, Σεβηριανός, Σεβηριανή
 • 10/3 Κοδράτος, Μαυροειδής
 • 11/3 Ζαμπία
 • 14/3 Ευφράσιος
 • 19/3 Δαρεία
 • 20/3 Ροδία
 • 21/3 Βήρυλλος
 • 22/3 Δροσίδα, Δροσοσταλία
 • 26/3 Πούλιος
 • 27/3 Φιλητός, Φιλήτη

Απρίλιος

 • 1/4   Γερόντιος
 • 4/4   Ζωσιμάς
 • 7/4   Καλλιόπιος, Ακυλίνα, Ρουφίνος
 • 8/4   Άγαβος, Ασύγκριτος, Ηρωδίων, Ρούφος, Φλέγων, Κελεστίνος
 • 9/4   Ευψύχιος, Ευψυχία
 • 10/4 Αναξιμένης
 • 16/4 Καλλίδα, Χιονίτσα
 • 26/4 Γλαφυρός, Γλαφύρα
 • 28/4 Μάγνος, Μάγνα
 • 29/4 Σωσίπατρος, Σωσιπατρία
 • 30/4 Δονάτος, Δονάτα, Μαλαματή

Μάϊος

 • 1/5   Πανάρετος, Παναρέτη, Φιλόσοφος, Φιλοσοφία
 • 2/5   Έσπερος, Εσπερία
 • 3/5   Ροδόπη
 • 6/5   Σεραφίνα
 • 7/5   Γιουβενάλης
 • 8/5   Μήλιος, Μηλιά
 • 11/5 Αρμόδιος, Διοσκουρίδης
 • 14/5 Θεράπων
 • 15/5 Παχώμιος
 • 16/5 Αυδιησός
 • 17/5 Ιουνία
 • 18/5 Φαεινός, Φαεινή
 • 19/5 Θεόγνωστος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος
 • 20/5 Θαλλελαίος
 • 22/5 Κόδρος, Κόδρα
 • 23/5 Σαλωνάς
 • 24/5 Παλλαδία, Μαρκιανή, Χριστιανός, Χριστιανή
 • 25/5 Παγχάριος, Ολιβιανός
 • 26/5 Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία
 • 27/5 Αλύπιος, Αλυπία
 • 29/5 Υπομονή
 • 30/5 Εμμελεία

Ιούνιος

 • 1/6  Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέρακας, Γερακίνα Θεσπέσιος, Θεσπέσια
 • 2/6  Ιέρεια
 • 5/6  Κύνθια, Νικανδρία, Νικανδρία, Σεληνιάδα, Κορίνος
 • 7/6  Ζηναίδα
 • 8/6  Ναυκράτιος
 • 11/6 Κυρήνη, Πούλια
 • 13/6 Τριφύλλιος
 • 14/6 Νήφων
 • 15/6 Ορτίσιος, Ορτισία
 • 16/6 Μνημόνιος, Τύχων
 • 18/6 Έρασμος
 • 19/6 Ζωσιμαίος, Ζωσιμαία
 • 20/6 Μεθόδιος
 • 21/6 Αφροδίσιος, Αφροδισία
 • 23/6 Αριστοκλέας, Αγριππίνα
 • 25/6 Λίβιος, Λιβύη, Φεβρωνία
 • 26/6 Μακάριος, Μακαρία
 • 28/6 Γερμανός
 • 30/6 Μελίτης

Ιούλιος

 • 3/7  Ανατόλιος, Υάκινθος, Υακίνθη
 • 4/7  Κυπρίλλη, Αρόα
 • 5/7  Λαμπαδός, Λαμπαδία
 • 6/7  Σάτυρος, Σισώης
 • 13/7 Ηλιόφωτος
 • 19/7 Μακρίνα
 • 23/7 Βιτάλιος
 • 25/7 Ευπράξιος, Ευπραξία
 • 30/7 Σιλουανός, Κρήσκης
 • 31/7 Ευδόκιμος, Ευδόκιμη

Αύγουστος

 • 1/8  Ελέσσα, Εύκλεος, Ευκλέα, Σολομονή
 • 4/8  Ξακουστός, Ξακουστή, Εξακουστοδιανός
 • 7/8  Αστρινός, Αστρινή
 • 10/8 Ηρωνία, Λαυρεντίνα
 • 11/8 Εύπλοος
 • 12/8 Ανίκητος
 • 13/8 Κορωνάτος
 • 14/8 Μιχαίος
 • 15/8 Καθολική, Πανυχρούλα, Πρέσβεια
 • 19/8 Στρατήγιος
 • 22/8 Θεοπρεπής
 • 23/8 Σίρμιος
 • 24/8 Αιτωλία
 • 27/8 Αρκάδιος, Όσιος, Οσία
 • 28/8 Δάμωνας
 • 30/8 Ευλάλιος, Ευλαλία, Φύλακας

Σεπτέμβριος

 • 1/9  Θεονύμφη, Πολύμνια, Χαϊδευτός
 • 2/9  Μάμας
 • 4/9  Ωκεανίδα
 • 6/9  Βίβος
 • 7/9  Σωζούσα
 • 8/9  Σκιαδενή
 • 10/9 Μηνοδώρα, Μητροδώρα
 • 11/9 Ευφρόσυνος
 • 16/9 Μελιτινή
 • 17/9 Παντολεοντία
 • 18/9 Ευμένιος, Ευμενία
 • 22/9 Ζωγραφιά, Φωκίνα
 • 23/9 Ραίδα
 • 24/9 Κόπρος, Κόπριδα
 • 30/9 Στρατόνικος

Οκτώβριος

 • 1/10  Ανανίας, Θηρέσιος
 • 4/10  Βερίνα
 • 5/10  Μεθοδία
 • 11/10 Φιλονίλλη
 • 13/10 Φλορέντζος
 • 14/10 Γερβάσιος, Ναζάριος
 • 16/10 Δομέτιος
 • 17/10 Αντίγονος, Ευπρέπειος, Ευπρεπία
 • 22/10 Αβέρκιος, Αβερκία
 • 26/10 Γλύκων, Λέπτινος, Λούππης, Κυπαρισσία, Παρέσα
 • 28/10 Ευνίκη
 • 30/10 Κρονίωνας, Μαρκίνος, Τέρτιος
 • 31/10 Νάρκισσος

Νοέμβριος

 • 1/11   Διόνυσος
 • 2/11   Ανεμπόδιστος, Αφθόνιος, Αφθονία, Πήγασος, Πηγασία
 • 3/11   Ακεψιμάς, Αειθαλάς
 • 9/11   Μαύρος, Μαύρα
 • 10/11 Σωσίπατρος, Σψσιπατρία
 • 11/11 Δράκοντας, Δρακούλα
 • 20/11 Δεναχίδα
 • 22/11 Βαλεριάνα
 • 23/11 Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία
 • 28/11 Ειρήναρχος

Δεκέμβριος

 • 1/12   Φαιναρέτη
 • 6/12   Μυριαλλής
 • 10/12 Εύγραφος, Γέμελος, Θεότεκνος
 • 15/12 Σωσσάνα
 • 16/12 Μόδεστος
 • 17/12 Μελχισεδέχ
 • 22/12 Ζωίλος, Ζωίλα
 • 28/12 Μυγδόνιος, Μυγδονία


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ