Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Πρόκειται για εργαζόµενους που κάνουν βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως στην αποκοµιδή απορριµµάτων, στα δηµόσια ουρητήρια/αφοδευτήρια, στις εκταφές νεκρών, στα νοσοκοµεία και αλλού.

Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα καταβάλλεται µηνιαίως σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τη βαρύτητα της απασχόλησης:

150 ευρώ µεικτά (περίπου 110 καθαρά)
70 ευρώ µεικτά
35 ευρώ µεικτά.

Η αρµόδια επιτροπή για την επανεξέταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων θα πρέπει να υποβάλει την τελική γνωµοδότησή της έως την 31/10/19.

Η απόφαση θα εκδοθεί δύο µήνες µετά την τελική γνωµοδότηση της επιτροπής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την εφημερίδα “Εθνος”.

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας, «η θέσπιση νέων χρονικών ορίων κρίνεται απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των υπό ρύθµιση ζητηµάτων, καθώς και του χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας προσδιορισµού των δικαιούχων, του τρόπου υπολογισµού και του ύψους του επιδόµατος, στη βάση διαβάθµισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους χώρους εργασίας».

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here