ΠΟΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.). Πρόταση για χορήγηση μετά την ενηλικίωση

Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).  Αφορά εφάπαξ βοήθημα των παιδιών ενεργών μετόχων και...

Τελευταίες Ειδήσεις