ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ

Το «τώρα» είναι η πολυτιμότερη στιγμή που έχουμε

Μία από τις καλύτερες ενοράσεις που είχα ποτέ αφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπω το χρόνο: ως την υπέρτατη ψευδαίσθηση. Το σκέφτομαι κάπως...

Το «τώρα» είναι η πολυτιμότερη στιγμή που έχουμε

Μία από τις καλύτερες ενοράσεις που είχα ποτέ αφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπω το χρόνο: ως την υπέρτατη ψευδαίσθηση. Το σκέφτομαι κάπως...

Το «τώρα» είναι η πολυτιμότερη στιγμή που έχουμε

Μία από τις καλύτερες ενοράσεις που είχα ποτέ αφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπω το χρόνο: ως την υπέρτατη ψευδαίσθηση. Το σκέφτομαι κάπως...

Τελευταίες Ειδήσεις