Οι ψηφιακά ασφαλείς πετυχαίνουν υψηλότερα έσοδα

Ευεργετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας έχει η ετοιμότητά της σε θέματα Cyber Security. Για την ακρίβεια, όσο πιο ασφαλής είναι μία επιχείρηση στον κυβερνοχώρο, τόσο καλύτερα είναι συνολικά τα επιχειρηματικά της αποτελέσματα. Μάλιστα, μία στις δύο εταιρείες – το 48% – που έχουν λάβει μέτρα σε θέματα κυβερνοασφάλειας αναφέρουν αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 5%, καθώς και υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Ωστόσο, αν και υπάρχει ευθεία συσχέτιση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων με το Cyber Security, μόνο το 24% των εταιρειών παγκοσμίως θεωρεί ότι είναι πραγματικά σε ετοιμότητα σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το Διεθνές Βαρόμετρο Ετοιμότητας για τον Κυβερνοχώρο της Vodafone, η ετοιμότητα σε θέματα cyber security προϋποθέτει ότι μία επιχείρηση υιοθετεί σειρά διαφορετικών μέτρων, όπως ειδικές λειτουργίες, στρατηγικές και μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και διαδικασίες για την κατανόηση των κινδύνων και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Η διεθνής έκθεση δείχνει ότι οι κλάδοι της υγείας, της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρονικής ετοιμότητας. Στον αντίποδα οι τομείς του λιανεμπορίου και της εκπαίδευσης εμφανίζονται ως οι λιγότερο έτοιμοι.

Μεγάλες εταιρείες
Από την έκθεση προκύπτει, εξάλλου, ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να είναι έτοιμες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου. Σε γεωγραφική βάση, οι εταιρείες στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ είναι οι πλέον έτοιμες σε θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, ενώ οι επιχειρήσεις από την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη και τη Γερμανία παρουσιάζουν αδυναμίες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές, που υπονομεύουν την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε θέματα cyber security, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει συχνά αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που πιστεύουν οι εργοδότες και του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε σχέση με τη δραστηριότητα των εργαζομένων. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, που προσφέρουν εργασία από απόσταση, πιστεύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων (46%) τους εργάζεται εξ αποστάσεως, ενώ την ίδια στιγμή το 59% των εργαζομένων αναφέρει ότι εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτή η αναντιστοιχία επεκτείνεται στη χρήση προσωπικών συσκευών για την πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα: το 43% των εταιρειών θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους smartphone για εργασία, ενώ στην πραγματικότητα το κάνει 63% των στελεχών τους, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιοι.

Επιχειρηματική απόδοση
Η έκθεση εντοπίζει, εξάλλου, την άμεση σχέση ανάμεσα στην ετοιμότητα στον τομέα του cyber security και στην επιχειρηματική απόδοση, καθώς και στην καταγραφή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση και με άλλους βασικούς επιχειρηματικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Για παράδειγμα, το 68% των επιχειρήσεων, που ξεχωρίζουν σε θέματα cyber security, δηλώνει ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην καινοτομία από ό,τι οι άμεσοι ανταγωνιστές. Επίσης, το 65% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι μπορεί να εστιάσει καλύτερα στους πελάτες σε σχέση με τους ανταγωνιστές, που είναι λιγότερο έτοιμοι σε θέματα cyber security. Επιπλέον, το 59% των επιχειρήσεων, που είναι cyber ready, πιστεύει ότι διαθέτει ψηφιακό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Το βαρόμετρο
Το Διεθνές Βαρόμετρο Ετοιμότητας για τον Κυβερνοχώρο της Vodafone βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν 3.281 καταναλωτές/εργαζόμενοι και 1.528 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε θέματα πληροφορικής από επιχειρήσεις σε εννέα χώρες του κόσμου.

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ