Ελληνικό διαβατήριο για όσους επενδύουν σε ακίνητα πάνω από 2 εκατ. ευρώ!

Στόχος της κυβέρνησης είναι η εκμετάλλευση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί με το Brexit, καθώς πολλοί επενδυτές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νέο προορισμό για την αγορά ακινήτων.

Πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν ακίνητα πάνω από 2 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα, θα μπορούν να γίνονται μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα.

Η κυβέρνηση στοχεύοντας στον χώρο των ακινήτων, προσανατολίζεται να θεσπίζει νέα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, πέρα από το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας», όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Η κυβέρνηση εξετάζει και τη χορήγηση κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία, ως τόπο όπου θα φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα χορηγείται η ελληνική υπηκοότητα και ένας πολίτης τρίτης χώρας θα παίρνει το ελληνικό διαβατήριο στην περίπτωση που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, αξίας άνω των δυο εκατ. ευρώ.

Θα μπορεί να πάρει την υπηκοότητα και το ελληνικό διαβατήριο ακόμη κι αν η ακίνητη περιουσία αυτή αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου. Προϋπόθεση θα είναι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο.

Επίσης, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να γίνει μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, με κατοικία αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να πληρώνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 50.000 ευρώ ως έξοδα συντήρησης της κατοικίας του.

Στο σχέδιο υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας για να αποφευχθούν απάτες. Για να δοθεί η ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει το τίμημα της ακίνητης περιουσίας να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς. Το τίμημα θα καταβάλλεται σε δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Ο λογαριασμός πρέπει να τηρείται σε ελληνική τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επίσης, σχεδιάζεται να τεθεί όριο στον αριθμό των πολιτογραφήσεων που θα επιτρέπονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα είναι οι 200 το χρόνο.

Αίτηση για να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα θα μπορούν να υποβάλουν και οι άμεσοι συγγενείς του αρχικού αιτούντος. Για τους συζύγους θα προβλέπεται να υποβάλλεται ταυτόχρονα η αίτηση, ενώ για τα παιδιά και τους γονείς τους, η αίτηση θα επιτρέπεται να υποβάλλεται αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης εκείνου που θα κάνει την επένδυση.

Κύπρος, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία και Ολλανδία είναι οι χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα πολιτογράφησης σε επενδυτές ακινήτων από τρίτες χώρες. Το σχέδιο που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση μοιάζει με εκείνο της Κύπρου.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ