Προσλήψεις στο θεματικό πάρκο Χριστουγέννων της Λάρισας – Πότε λήγει η προθεσμία

Την πρόσληψη 71 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Λαρισαίων.

Συγκεκριμένα, ζητείται προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΔΕΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (συνοδοί επισκεπτών του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, υποστήριξη ρόλων και δράσεων του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 18 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here